Utbildningar för inköpare - onlineSvensk partner till Learn How to Source.Vi kombinerar inspelade online lektioner med stöd och vägledning från inköpsexperter som EFFSO, Jon Kihlman, Aurora Dawn Benton, Hans Nilsson och Fredrik Axelsson.

Ny kurs om rollen

Inköpsanalytiker.

En inköpsanalytiker stödjer taktiska inköpsrollen och kategorichefer med pris-, demand-, kostnads- och marknadsdata. Moderna inköpsavdelningar har ett faktabaserat synsätt och objektiva data spelar en viktig roll. Kursen är på basic nivå och kan köpas som enskild kurs eller som del av 10v Grundkurs inköp.

01

Enskilda kurser med inköps experter 

Utbildning Inköp samarbetar med Learn How to Source som håller en mängd specifika online kurser för inköpare. Kurserna är mellan 15 och 60 minuter långa. Tex kan du lära dig Upphandlingsprocess, Leverantörsmätning, Supply chain management, räkna på betalningsvillkor, hur man gör en Supplier Audit, och mycket mer i totalt ca 50 olika kurser. Varje kurs har en gratis förhandsvisning av kunskaps målen.

Fredrik Axelsson
Aurora Dawn Benton
Learn How to Source
Eastcoast Network Partner
Hans Nilsson
Paul Rogers
Jon Kihlman
EFFSO

02

Utbilda dig mot en inköps roll - flera kurser i ett paket

Utbildning Inköp samarbetar med Learn How to Source som har satt samman rollbaserade kurspaket för inköpare. Kurspaketen riktar sig till rollerna Operativ, Taktiskt inköpare samt Inköpschef. Det finns även kurspaket från EFFSO som introducerar ett antal grundläggande inköpsbegrepp. Jon Kihlman beskriver Internationell köprätt och Dr Aurora Dawn Benton ger verktyg för att bygga en hållbar leverantörskedja

Kurspaket för Operativ inköpare
Inlärningsmål kurspaket operativ inköpare
Information om kurspaket

03

Certifierings program

Program är sammansatta av online lektioner och mentorskap från erfarna inköpare.


Programmet rekommenderas som introduktionskurs till nyanställda som saknar en inköpsbakgrund och till alla som behöver en helhetsbild av en inköpsfunktions verksamhet, dvs vad som krävs för att bygga en konkurrenskraftig leverantörbas.

Inköpscertifikat
Information om inköpscertifikat
Rekommenderade kurspaket

04

Kundanpassad inköpsutbildning

Skapa den för situationen mest optimala utbildningen genom att kombinera tillgängligt resurser. Vårt nätverk ger dig möjligheter inom inköpsteknik, juridik, strategi, förhandling, hållbarhet, mm. Vi kan Kanske mentorskap, online kurs och på plats föreläsning i kombination? Eller varför inte skapa ett introduktionsprogram som är dedikerat för ditt företag.


Utbildning inköp kan anpassa en enskild kurs eller skapa en kurs / ett kursprogram från grunden baserat på unikt behov.

Lhts 720 x 420 px (1)_{DF5FFDC2-8665-4FFA-8A4C-F9170A684525}
shutterstock_1929313445