Utbildningar för inköpare

Upptäck UtbildningInkop.se, din plattform för grundutbildning inom inköp. Här hittar du enskilda inköpslektioner, rollbaserade paket och certifieringsprogram - allt i samarbete med Learn How to Source.

Utveckla en inköpare - kompetensområden att jobba med


Kanske är du en person som tänker sig en karriär inom inköp. Eller en inköpschef som skall skapa en introduktionsplan för en ny medarbetare. Vilka kompetensområden skall man utveckla och var hittar men resurser som kan hjälpa till? På Utbildning Inköp lutar vi oss mot Learn How to Source och deras sätt att ta sig an utbildning av inköpare. Låt oss ta en introduktionsplan som ett exempel, vad skall den innehålla, om man skall utbilda någon från grunden?Att introducera dig eller en ny kollega till inköp:


Vare sig du är en chef inom organisationen med fokus på att rusta ny talang, en individ som utforskar en karriär inom inköp eller en konsult som är ivrig att snabbt integreras i en ny inköpsroll behövs en översiktlig förståelse hur man tar sig an inköpsområdet och en inköpare skall kunna följande grundläggande element:

 1. Inköpsteknik och inköpsfunktionens ansvar.
 2. Kunskap om organisationen och dess produkter samt aktuella leverantörsmarknader.
 3. Personliga egenskaper.


Inköpsteknik och inköpsfunktionens ansvar.

Generell kunskap:

Grunden i Inköp: Oavsett deras specifika roll måste alla inköpsprofessionella förstå de grundläggande koncepten inom sitt fält. Detta omfattar:

 • Grundläggande processer och begrepp som driver en inköpsverksamhet. LHTS 10 veckors grundläggande inköpscertifikat är det perfekta valet för att få en grundläggande förståelse för hela ansvaret för en inköpsavdelning.
 • Utbildning mot en specifik inköpsroll. Läs mer om rollspecifika utbildningspaket.
 • Om individen redan är etablerad inköpare och endast behöver komplettera enskilda inköpsområden rekommenderas inköpslektioner med experter (länken tar dig till LHTSs Learning Portal där du kan söka fram en lektion mot enskilda kompetens behov)


Organisationsspecifik kunskap

Eftersom varje företag har sina distinkta egenskaper (Inköpsprocesser och verktyg, eller kanske mer korrekt PMT (Processer, Metoder och Verktyg)), bör introduktionsplanen detaljerat beskriva:

 • De skräddarsydda processerna, verktygen och metoder som används.
 • Eventuell egenutvecklad programvara eller plattformar som är centrala för organisationens inköpsfunktioner.
 • Verkliga exempel från tidigare inköpsinsatser som skapar förståelse för den verklighet organisationen står inför.
 • Särskilda utmaningar som organisationens inköpslandskap står inför och strategier för att effektivt hantera dem.


Här finns det ingen generell utbildning på marknaden utan respektive inköpsorganisation måste internutbilda. 


Kunskap om organisationen, produkten och marknaden:

Förstå organisationen:

För att en nyanställd verkligen ska blomstra måste de vara djupt förtrogna med företagets funktionssätt. Detta innebär:

 • Att förstå företagets organisatoriska layout och hierarki.
 • Identifiera huvudsakägare, särskilt inom inköpssektorn.
 • Sätta sig in i företagets kultur, förstå dess kärnvärden och uppdrag.
 • Söka möjligheter för nätverkande, särskilt med inflytelserika intressenter.


Fördjupa sig i Produktinsikter:

Det handlar om att förstå de produkter och tjänster som organisationen levererar till kund. Därför bör nya anställda utrustas med:

 • En uttömmande genomgång av företagets produkter eller tjänster.
 • Klarhet i hur dessa produkter eller tjänster möter kundbehov och skapar värde.
 • En djupare inblick i de komponenter eller tjänster de direkt kommer att engagera sig med och insikter i hur deras specifika roll samverkar i hela produktlivscykeln.


Förstå Marknaden i de Inköpsområdet som Inköpare ansvarar för:

Ett helhetsperspektiv på den större marknadslandskapet är imperativt. En sorts testament från en tidigare köpare till den nya. Introduktionsplaner bör därför klargöra:

 • En översikt av framstående leverantörer och konkurrenter på marknaden.
 • Aktuella marknadstrender och förväntade förändringar.
 • En grundlig riskbedömning med avseende på leverantörsarenan.
 • Sektorspecifika strategier, när det är relevant.


Här finns det ingen generell utbildning utan respektive inköpsorganisation måste internutbilda.


Personlig Utveckling:

Varje individ är unik. Att erkänna deras styrkor och utvecklingsområden kan ge dem kraft att nå sin högsta potential.

 • Kompetensutveckling: Beroende på luckor som identifierats under rekryteringsprocessen eller specifika krav på rollen, säkerställ träning i områden som beteendemönster i förhandlingar, projektledning, ledarskap eller specialiserad programvara.


Generellt kan man dela in den personliga utvecklingen i generisk kunskap (som tex projektledning, språk, etc) som kan användas i andra roller än inköpare och det finns utbildningar som "alla" kan gå för att införskaffa kunskap och kunskap som är mer knuten till personlig utveckling, tex ledarskap, presentations- och förhandlingteknik. Det sistnämnda är närmare knuten till personens sätt att vara och självmedvetenhet. Även här är det att rekommendera att titta utanför leverantörer av inköpsutbildningar.


Feedback & Mentorprogram: Tilldela en mentor eller kompis som vägleder den nya medarbetaren genom deras första månader. Regelbundna incheckningar och feedbacksessioner kan stödja individens utveckling. Mentor kan tilldelas intern eller köpas från tex Learn How to Source.Vikten av att utbilda inköpare

Utbildning av inköpare är viktigt för att säkerställa att organisationer kan hantera inköpsprocesser effektivt och effektivisera sina inköpsaktiviteter. Genom utbildning kan inköpare förvärva den kunskap och kompetens som krävs för att identifiera, utvärdera och hantera leverantörer och inköp.


En viktig del av utbildningen för inköpare är att lära sig att förhandla med leverantörer. Genom att förhandla på ett effektivt sätt kan inköpare uppnå bättre priser, bättre villkor och mer fördelaktiga avtal. Utbildning kan också fokusera på att utveckla färdigheter för att hantera risker i samband med inköp, till exempel genom att identifiera potentiella leverantörsproblem och utveckla planer för att minimera risken för förseningar eller kvalitetsproblem.


Utbildning av inköpare kan också hjälpa till att utveckla kunskaper om inköpsprocessen från början till slut. Det kan inkludera att lära sig att identifiera och utvärdera leverantörer, hantera inköpskrav och beställningar, samt att säkerställa att leverantörerna uppfyller kraven på kvalitet och leverans.


För organisationer är det viktigt att investera i utbildning av inköpare för att säkerställa att inköpsprocesserna hanteras på ett effektivt och professionellt sätt. Genom att utveckla en stark inköpsfunktion kan organisationer uppnå större besparingar, bättre kvalitet på inköpta produkter och tjänster, och en mer effektiv användning av resurser.


Sammanfattningsvis är utbildning av inköpare viktigt för att säkerställa att organisationer kan hantera inköpsprocesser på ett effektivt och professionellt sätt. Genom att utveckla kunskaper och färdigheter för inköpare kan organisationer uppnå större besparingar, bättre kvalitet och en mer effektiv användning av resurser.

Microlearning som metod för inlärning

Learn How to Sources (LHTS) kurser är baserade på Microlearning, där LHTS erbjuder en effektiv och flexibel inlärningslösning som passar moderna arbetsmiljöer. Med Microlearning kan du lära dig nya kunskaper och färdigheter i korta och koncentrerade lektioner, vilket gör det möjligt att ta till sig ny information på ett snabbt och enkelt sätt.


Med hjälp av Microlearning ger LHTS dig tillgång till en mängd olika kurser som är utformade för att passa inköpares specifika behov och intressen. Du kan välja mellan en mängd olika ämnen, inklusive strategi, avtalsrätt, inköpsprocesser och mycket mer.


Med LHTS Microlearning baserade kurser kan du lära dig när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Våra lektioner är optimerade för mobila enheter, vilket gör det möjligt för dig att lära dig även när du är på språng. Dessutom är våra lektioner korta och fokuserade, vilket gör att du kan lära dig på ett effektivt sätt utan att behöva investera mycket tid.


LHTS har genom Microlearning utformat kurserna på ett sätt som gör det enkelt för dig att lära dig och utvecklas på din egen takt. Med interaktiva funktioner, kan du interagera med andra studenter och experter inom ditt ämnesområde för att få feedback och lära dig från andra.


Pröva våra kurser för att lära dig mer om hur Microlearning kan hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och förbättra din prestation på jobbet.

Utbildning på distans

Det har aldrig varit enklare att utbilda sig inom inköp. Med online kurser och distansundervisning kan man lära sig allt från grundläggande inköpsbegrepp till avancerad strategisk inköpsledning, utan att behöva lämna hemmet.


Detta ger fördelar som ökad flexibilitet, lägre kostnader och möjlighet att lära sig från experter över hela världen.


Genom att delta i online kurser kan man få tillgång till det senaste inom inköpsutbildning, samt lära sig hur man kan använda nya teknologier och verktyg för att effektivisera och optimera inköpsprocessen. Det finns också många olika kurser att välja mellan, från korta grundkurs i inköp till avancerade program inom specifika områden såsom internationell inköpsrätt eller hållbarhet.


För företag kan online kurser vara ett kostnadseffektivt sätt att utbilda personal på distans och säkerställa att de har rätt kompetens för att hantera inköpsuppgifter på ett effektivt sätt.


Online kurser ger också möjlighet att utbilda personal på olika platser samtidigt, vilket kan vara en fördel för företag med verksamhet på flera platser eller internationellt.


Sammanfattningsvis, online kurser inom inköp erbjuder en unik möjlighet att lära sig och utveckla kompetens inom inköp på ett effektivt och flexibelt sätt. Med ett brett utbud av kurser tillgängliga är det lätt att hitta den perfekta kursen som passar dina behov och krav.