Cirkulär ekonomi

 1. Rethink
 2. Reduce
 3. Reuse/Repair
 4. Repurpose
 5. Recycle
Dr Aurora Dawn Benton

Cirkulär ekonomi

Från en inköpares perspektiv

 • Vad vet du om de råvaror som krävs för att göra "den artikeln" du köper in?
 • Vilka faktorer påverkar beslutet att kassera föremålet? Vart tar det vägen? Kan det återanvändas?
 • Donerat? Återvunnet? Eller är det vanligtvis slängt?
 • Vilka nya eller alternativa material finns på marknaden för den artikeln?
 • Vilken förändring, antingen i vad du upphandlar eller hur du hanterar det, kan du rimligen göra för att förbättra ditt miljöavtryck?
 • Kom ihåg att synligöra lönsamheten i din rekommendation.


Lär dig mer i Dr Aurora Dawn Bentons kurs om Hållbar upphandling

Introduktion till begreppet Cirkulär ekonomi