Cirkulär ekonomi

  1. Rethink
  2. Reduce
  3. Reuse/Repair
  4. Repurpose
  5. Recycle
Dr Aurora Dawn Benton

Cirkulär ekonomi

Från en inköpares perspektiv


Cirkulär ekonomi är en modell som syftar till att minska avfall genom att maximera användningen av resurser och material. Istället för att tillverka, använda och sedan kasta bort produkter, arbetar cirkulär ekonomi för att skapa en sluten krets av återanvändning och återvinning.


Cirkulär ekonomi är en alltmer populär strategi för företag som vill minska sin miljöpåverkan och samtidigt förbättra sin ekonomiska hållbarhet. Genom att använda material mer effektivt kan företag minska sina produktionskostnader samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.


Cirkulär ekonomi involverar också en förändring i konsumtionsbeteende. Istället för att köpa och kasta produkter regelbundet, handlar cirkulär ekonomi om att köpa hållbara och högkvalitativa produkter som kan återanvändas och repareras istället för att kastas bort.


Företag som omfamnar cirkulär ekonomi-modellen kan också dra nytta av att skapa nya intäktsströmmar genom att återvinna material och sälja dem vidare till andra företag.


Cirkulär ekonomi är inte bara fördelaktigt för företag, utan det kan också ha en positiv effekt på miljön och samhället som helhet. Genom att minska avfall och återanvända material kan vi minska vår påverkan på miljön och bevara resurserna för framtida generationer.


I en värld där resurserna är begränsade och miljöproblemen blir alltmer akuta, är cirkulär ekonomi en modell som kan bidra till en mer hållbar framtid. Genom att omfamna cirkulär ekonomi kan företag minska sin miljöpåverkan samtidigt som de skapar en mer hållbar och lönsam verksamhet.


  • Vad vet du om de råvaror som krävs för att göra "den artikeln" du köper in?
  • Vilka faktorer påverkar beslutet att kassera föremålet? Vart tar det vägen? Kan det återanvändas?
  • Donerat? Återvunnet? Eller är det vanligtvis slängt?
  • Vilka nya eller alternativa material finns på marknaden för den artikeln?
  • Vilken förändring, antingen i vad du upphandlar eller hur du hanterar det, kan du rimligen göra för att förbättra ditt miljöavtryck?


Kom ihåg att synligöra lönsamheten i din rekommendation.


Lär dig mer i Dr Aurora Dawn Bentons kurs om Hållbar upphandling

Introduktion till begreppet Cirkulär ekonomi