General Terms and Conditions

General terms and Conditions

Eller allmänna inköpsvillkor som det ofta heter på svenska. Både den taktiske och den operativa inköparen behöver förstå, och helst kunna skriva, sin organisations allmänna villkor för att hantera den kommersiella risken. 


Genom att lägga till allmänna villkor till din inköpsorder kan du hantera din risk för leveranskedjan på ett grundläggande sätt. Hur dina allmänna villkor ska skrivas är naturligtvis specifikt för ditt företag men genom att studera ett verkligt exempel kan du få den grundläggande förståelsen. Gå kursen

General Terms and Conditions – basic course.

Fredrik Axelsson

Learn How to Source


Utbildning inköps är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal