Grundutbildning inköp


Grundutbildning inköp ger deltagaren insikt i en inköpsfunktions vardag. Utbildningen har sin bas i de processer och arbetssätt som ger förutsättningar för en väl fungerande, konkurrenskraftig leverantörsbas. Programmet är baserat på Learn How To Source online-kurser kombinerat med senior programledning.


Programmet är lämplig för alla som är nya till arbete i relation med leverantör eller har arbetat inom en enskild inköpsroll, vill bredda sig och förstå alla aktiviteter i gränssnitt med leverantörer. Programmet är på deltid (ca 10-20% av heltid), distans- och webbaserat. Online lektioner är tillgängliga 24/7 via web och möten med handledare är e-möten. E-möten planeras in i samband med kursstart. Deltagare kan under programmets gång kontakta mentor för råd via chatt, mail eller e-möte.


Programmet syftar till att ge:

 • en bred förståelse för inköparens vardag och dess grundläggande processer (syfte och delmoment), begrepp och roller.
 • en gemensam begreppsplattform för alla som arbetar nära leverantör.
 • tydlig rollfördelning mellan sakägare och inköpsfunktion och därmed en rationell hantering av leverantörsbasen.
 • klä deltagaren med ett inköpsspråk (både på engelska och svenska),
 • en förståelse för gränssnitt mot leverantör. 


Löpande hålls e-möten för att bearbeta ny kunskap som introducerats under kurserna och därmed omvandla kursinnehåll till praktik. Varje enskild online kurs har ett Quiz och ställer ut ett Kursbevis. I sista delmomentet verifieras varje deltagares kunskaper genom ett skriftligt och ett muntligt prov. Alla aktiviteter måste genomföras för att erhålla programmets Certifikat.

Grundutbildning av inköpare

Vad tycker andra om kursen.

"Våra deltagare gav kursen 4 av 5 i snitt. Inte illa med tanke på att vi är en av de första grupperna som testar programmet. Men det finns utrymme för förbättringar, och vi har gett konstruktiv feedback som Learn How to Source kan bygga vidare på."  (läs mer)

— Mikael Ekinge, Siemens Energy, Sweden.


"Jag tog ett nytt längre konsultuppdrag som kategorichef för Polymerer. Efter att ha jobbat många år som CMO och Account manager hade jag både den tekniska kunskapen och känslan för marknaden. Men jag saknade inköpsspråket vilket löstes på ett mycket smidigt sätt genom Utbildning inköps program."

— Lars  Ö."En operativ inköpare med bakgrund inom redovisning ville bredda sin kunskap och ta större ansvar. Genom att klä hen med Grundutbildning inköp lade vi grunden för fortsatt utveckling. Och online kurser samt distansupplägg gjorde att programmet kunde integreras i vardagen utan störningar".

— Anders W.

Översikt:

Nivå: Introduktion/Bas.

Handledare: Ja, erfaren praktiserande inköpare

Distanskurs: Ja (Online + e-möten).

Längd: Pågår under 10 veckor (10 - 20% av en heltid) men kan anpassas till individens arbetsbelastning.

Deltagare: Grupp (upp till 5 deltagare) eller induviduellt.

Mentorskap: Ingår (Chat, telefon, e-möte).

Språk: Online kurser: engelska. Web möten: svenska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Ja. (program avslutas med skriftligt och muntligt prov).

Pris: 22 340 kr ex moms.

Kurs leverantörer som har kurser i programmet


Under programmet kommer du träffa på följande instruktörer: Fredrik Axelsson, Paul Rogers, EFFSO, Eastcoast och Hans Nilsson

Fredrik Axelsson
Paul Rogers
EFFSO
Hans Nilsson
Eastcoast Network Partner logga

Information och anmälan

I Sverige ges programmet till en enskild deltagare eller i grupp upp till fem deltagare. Kontakta Fredrik Axelsson eller köp direkt på LHTS kurssida.


Vill du ha ett anpassat program för din inköpsavdelning kontakta Learn How to Source.Fredrik Axelsson - grundutbildning inköp

Grundutbildning inköp - Innehåller följande delmoment och processer

Programmet har 5 delmoment a 2 veckor:

 1. Introduktion till inköp
 2. Operativt inköp
 3. Taktiskt inköp
 4. Inköpsledning
 5. Certifiering 


Följande delmoment ingår i kursen:

 • Procurement Management:
  • Company strategy to Procurement Strategy:
  • Key Stakeholder Management.
  • Category Management.
  • Competence Development.
  • Scorecard KPI.
  • Methods and Tools.
 • Tactical processes:
  • Market analyses.
  • Sourcing process.
  • Supplier Development / Key Supplier Management.
  • Know your supplier
  • Supplier Audit
  • Product qualification.
 • Operative processes:
  • Forecasting.
  • Ordering.
  • Order acknowledgement.
  • Order Management.
  • Delivery monitoring.
  • Delivery Quality.
  • Invoice management.
  • Supplier Measurement.


Information om de online kurser som ingår finns hos Learn How to Source.

Att tala samma inköpsspråk - skapa en hög lägsta nivå.

En väl fungerande inköpsfunktion är en viktig del av många företags framgång. För att denna funktion ska fungera effektivt är det viktigt att alla som arbetar inom inköp har samma förståelse för kompetensområdet inköp. Detta inkluderar allt från strategisk planering och marknadsanalys till förhandlingsteknik och avtalsförvaltning.


Att ha en gemensam förståelse för inköp kan underlätta kommunikationen och utvecklingen inom inköpsfunktionen, både på individuell och gruppnivå. När alla talar samma språk och har en liknande förståelse för inköpsprocessen, blir det lättare att förklara och diskutera olika inköpsbeslut. Detta kan leda till en mer öppen och konstruktiv dialog mellan inköpsavdelningen och andra delar av företaget, vilket kan bidra till att öka förtroendet och samarbetet mellan dessa avdelningar.


Att ha en gemensam förståelse för inköp kan också underlätta utvecklingen av inköpsfunktionen. Genom att utbilda alla inom inköpsfunktionen mot samma begreppssvär och förståelse för inköps ansvar, kan man säkerställa att alla har samma grundläggande kunskaper och kompetenser. Detta kan leda till att man kan bygga vidare på denna gemensamma kunskapsbas och utveckla specialiserade kompetenser för olika roller inom inköpsfunktionen. Genom att ha en tydlig utbildningsstrategi kan man också bidra till att öka medarbetarnas motivation och engagemang, vilket kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat.


Sammanfattningsvis är det viktigt att alla inom inköpsfunktionen har samma förståelse för kompetensområdet inköp för att underlätta dialog och utveckling såväl på individuell som gruppnivå. Genom att investera i utbildning och gemensamma utvecklingsmöjligheter kan man bidra till att öka samarbetet och effektiviteten inom inköpsfunktionen och på så sätt bidra till företagets framgång.