Grundutbildning inköp


Grundutbildning inköp ger deltagaren insikt i en inköpsfunktions vardag. Utbildningen har sin bas i de processer och arbetssätt som ger förutsättningar för en väl fungerande, konkurrenskraftig leverantörsbas. Programmet är baserat på Learn How To Source online-kurser kombinerat med senior programledning.


Programmet är lämplig för alla som är nya till arbete i relation med leverantör eller har arbetat inom en enskild inköpsroll, vill bredda sig och förstå alla aktiviteter i gränssnitt med leverantörer. Programmet är på deltid (ca 10-20% av heltid), distans- och webbaserat. Online lektioner är tillgängliga 24/7 via web och möten med handledare är e-möten. E-möten planeras in i samband med kursstart. Deltagare kan under programmets gång kontakta mentor för råd via chatt, mail eller e-möte.


Programmet syftar till att ge:

 • en bred förståelse för inköparens vardag och dess grundläggande processer (syfte och delmoment), begrepp och roller.
 • en gemensam begreppsplattform för alla som arbetar nära leverantör.
 • tydlig rollfördelning mellan sakägare och inköpsfunktion och därmed en rationell hantering av leverantörsbasen.
 • klä deltagaren med ett inköpsspråk (både på engelska och svenska),
 • en förståelse för gränssnitt mot leverantör. 


Löpande hålls e-möten för att bearbeta ny kunskap som introducerats under kurserna och därmed omvandla kursinnehåll till praktik. Varje enskild online kurs har ett Quiz och ställer ut ett Kursbevis. I sista delmomentet verifieras varje deltagares kunskaper genom ett skriftligt och ett muntligt prov. Alla aktiviteter måste genomföras för att erhålla programmets Certifikatet.

Grundutbildning av inköpare

Kundreferenser

"Våra deltagare gav kursen 4 av 5 i snitt. Inte illa med tanke på att vi är en av de första grupperna som testar programmet. Men det finns utrymme för förbättringar, och vi har gett konstruktiv feedback som Learn How to Source kan bygga vidare på."  (läs mer)

— Mikeal Ekinge, Siemens Energy, Sweden.


"Jag tog ett nytt längre konsultuppdrag som kategorichef för Polymerer. Efter att ha jobbat många år som CMO och Account manager hade jag både den tekniska kunskapen och känslan för marknaden. Men jag saknade inköpsspråket vilket löstes på ett mycket smidigt sätt genom Utbildning inköps program."

— Lars  Ö."En operativ inköpare med bakgrund inom redovisning ville bredda sin kunskap och ta större ansvar. Genom att klä hen med Grundutbildning inköp lade vi grunden för fortsatt utveckling. Och online kurser samt distansupplägg gjorde att programmet kunde integreras i vardagen utan störningar".

— Anders W.

Översikt:

Nivå: Introduktion/Bas.

Handledare: Mentor (från Eastcoast Network Partner).

Distanskurs: Ja (Online + e-möten).

Längd: Pågår under 10 veckor (10 - 20% av en heltid) men kan anpassas till individens arbetsbelastning.

Schema: Planeras med beställare och mentor.

Deltagare: Grupp (ca 5 deltagare) eller induviduellt.

Mentorskap: Ingår (Chat, telefon, e-möte).

Språk: Online kurser: engelska. Web möten: svenska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Ja. (program avslutas med skriftligt och muntligt prov).

Anpassning: Ja, se nedan.

Pris: 21 600 kr ex moms.

Instruktörer


Under programmet kommer du träffa på följande instruktörer: Fredrik Axelsson, Paul Rogers, EFFSO, Eastcoast och Hans Nilsson

Fredrik Axelsson
Paul Rogers
EFFSO
Hans Nilsson
Eastcoast Network Partner logga

Beställning eller kontakta Fredrik

Du kan beställa programmet direkt hos Learn How to Source eller genom att kontakta Fredrik.


Vill du veta mer eller önskar ett kundanpassat program kontakta gärna Fredrik.


E-post: fredrik@sourcingpartner.se

Telefon: 0723 82 74 00. 

Fredrik Axelsson - grundutbildning inköp

Grundutbildning inköp - Innehåller följande delmoment och processer

Programmet har 5 delmoment a 2 veckor:

 1. Introduktion till inköp
 2. Operativt inköp
 3. Taktiskt inköp
 4. Inköpsledning
 5. Certifiering 


Följande processer ingår i kursen:

 • Procurement Management:
  • Company strategy to Procurement Strategy:
  • Key Stakeholder Management.
  • Category Management.
  • Competence Development.
  • Scorecard KPI.
  • Methods and Tools.
 • Tactical processes:
  • Market analyses.
  • Sourcing process.
  • Supplier Development / Key Supplier Management.
  • Know your supplier
  • Supplier Audit
  • Product qualification.
 • Operative processes:
  • Forecasting.
  • Ordering.
  • Order acknowledgement.
  • Order Management.
  • Delivery monitoring.
  • Delivery Quality.
  • Invoice management.
  • Supplier Measurement.


Rekommenderat Nästa steg: Internationell köprätt för Inköpare

Online kurs med Jon Kihlman.

Efter genomförd Grunderna inköp är lämpligt nästa steg Internationell köprätt för inköpare, ett program som rekommenderas för alla inköpsroller (offentliga och privata).


Lagens roll i affärstransaktioner, privat och offentlig upphandling, den internationella köplagen (FN-konventionen om avtal för internationella köp av varor (CISG)) och Unidroit Principles of International Commercial Contracts, behovet av att göra ett brott mot kontrakt möjligt, resultat och bästa insatser inom varor och tjänster, funktioner och tekniska specifikationer är exempel på vad du kommer att lära dig (läs mer).