Hållbar upphandling

Inköpsrollen är central för omställning till en hållbar framtid. Men hur går det till?

Dr Aurora Dawn Benton

"It is about progress not perfection".

Dr Aurora Dawn Benton

Argument för hållbar upphandling

 • The Tragedy of the Commons – vi delar resurser som ekosystemtjänster (luft, hav, vilda djur, etc.) så vi delar ansvaret för att ta hand om dessa saker.
 • Earth Overshoot Day visar att vi lever över våra tillgångar. Den dagen 2020 var den 22 augusti.
  Hållbarhet kan vara utmanande när människor ser det som en massiv, global sak. Vi måste göra det relaterat till människor och alla måste förstå att vi är sammankopplade som ett globalt samhälle.
 • Dina val påverkar mig. Mina påverkar dig.
 • Lite statistik som stödjer ditt argument för hållbarhet:
  • En rapport från Governance and Accountability Institute visade att under 2019 publicerade 90 % av företagen på S&P 500 Index hållbarhetsrapporter, upp från 20 % 2011.
   ESG står för Environmental Social and Governance och är en nyckelfaktor för investeringar. En Morgan Stanley-studie från 2019 av enskilda investerare visade att 85 % är intresserade av hållbara investeringar och 52 % har minst en hållbar investering. Och 57 % av institutionella investerare sa att de kan "föreställa sig en tid då de bara kommer att allokera till förvaltare med en formell ESG-strategi."
  • En rapport från Boston Consulting Group visade att de bästa ESG-utvecklarna har 19 % högre börsvärderingar och 12 % högre marginaler.
  • En snabb företagsundersökning bland 1 000 anställda på stora företag visade att "mer än 70 % sa att de var mer benägna att välja att arbeta på ett företag med en stark miljöagenda." Vissa sa till och med att de skulle ta en lönesänkning för att göra det!
  • Den sociala orsaken är lika stark med tanke på förekomsten av övergrepp och exploatering, farliga arbetsförhållanden och ojämlika löner i leverantörskedjor, såväl som skadliga miljöpraxis som negativt påverkar hälsan hos arbetare och samhällen.


Hållbar upphandling. hur går det till?

Men vad krävs för att identifera alternativ till dagens supply chain och börja skifta till alternativ med bättre "sustainability". 


Lär dig mer i Dr Aurora Dawn Bentons kurs om Hållbar upphandling


Kursen ger dig grundläggande kunskap samt handfasta tips för hur du kommer igång.

Hållbar upphandling - The Tradegy of the commons