Handla lokalt Buy Local

Handla lokalt


Att köpa lokalt är en populär trend som kan tilltala dina kunder eller andra intressenter. Det finns ingen bestämd radie för var lokalt är men de flesta tänker mer regionalt, inom 100 till 250 kilometer.


"Att handla lokalt" eller "in-country value (ICV)" refererar till ett koncept som prioriterar att köpa varor, tjänster och arbetskraft inom det egna landet eller den egna regionen, i stället för att importera dem från andra länder eller regioner. Detta koncept har flera syften:

Stärka den lokala ekonomin: Genom att handla lokalt pumpar vi pengar direkt till vår egen ekonomi, vilket stöder lokala företag och skapar jobb.

  1. Miljömedvetenhet: Transport av varor över långa sträckor kan generera en större koldioxidavtryck. Genom att köpa lokalt minskar vi detta avtryck eftersom varorna inte behöver transporteras lika långt.
  2. Kvalitetskontroll: När varor och tjänster produceras närmare, har vi ofta en bättre insikt i produktionsprocessen och kan vara mer säkra på kvaliteten.
  3. Kulturell bevarande: Genom att stödja lokala företag bidrar vi till att bevara vår unika kultur och tradition.
    Minskad risk: Att förlita sig på utländska leverantörer kan innebära större risker, till exempel tullavgifter, förseningar i frakt eller geopolitiska spänningar.
  4. Förbättrade relationer: Att handla lokalt kan stärka relationerna mellan företag och leverantörer eftersom de kan ha en närmare och mer personlig kontakt.


Det är viktigt att förstå att "att handla lokalt" inte nödvändigtvis betyder att man uteslutande handlar inom sitt eget land eller sin egen region, men att man prioriterar lokala källor när det är möjligt och lämpligt.


Inköparen har en central roll och ett centralt ansvar. Vill du lära dig mer om hur en inköpare skall agera och hur inköparen kan ta sitt ansvar rekommenderas Dr Aurora Dawn Bentons kurser.


In country value (ICV) sourcing


"In-Country Value (ICV) skapar fördelar utöver regel efterlevnad – det kan minska ett företags kostnader genom lokal inköp, förbättra leveranssäkerheten och leveranskvaliteten, minska ledtiderna, öka hållbarheten och möjliggöra kunskapsöverföring och uppfostran av arbetskraften.Fritt översatt från källa.


Visst är det en spännade tanke att göra avkall på principer som "economi of scale" och det lite svärtade begreppet "low cost country sourcing".  Men det är tydligt att kostnad (i bred bemärkelse) för utsläpp vid transporter förändrar produktkalkyler och bra leverantörsutvecklingsprogram ger nya möjligheter och nödvändigt att rita om kartan. Lär dig mer i EFFSOs kurs om leverantörsutveckling.

Learn How to Source


Utbildning inköps är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal