Handla lokalt

Buy Local

Handla lokalt


Att köpa lokalt är en populär trend som kan tilltala dina kunder eller andra intressenter. Det finns ingen bestämd radie för var lokalt är men de flesta tänker mer regionalt, inom 100 till 250 kilometer.


Att köpa lokalt kan kräva djupare relationer med dina leverantörer, mer flexibilitet i designspecifikationer, leveransfönster och andra upphandlingskrav. Ibland behöver mindre företag lite tålamod och handhållning när de skalar upp sin verksamhet. 


Inköparen har en central roll och ett centralt ansvar. Vill du lära dig mer om hur en inköpare skall agera och hur inköparen kan ta sitt ansvar rekommenderas Dr Aurora Dawn Bentons kurser.


In country value (ICV) sourcing


"In-Country Value (ICV) skapar fördelar utöver regel efterlevnad – det kan minska ett företags kostnader genom lokal inköp, förbättra leveranssäkerheten och leveranskvaliteten, minska ledtiderna, öka hållbarheten och möjliggöra kunskapsöverföring och uppfostran av arbetskraften.Fritt översatt från källa.


Visst är det en spännade tanke att göra avkall på principer som "economi of scale" och det lite svärtade begreppet "low cost country sourcing".  Men det är tydligt att kostnad (i bred bemärkelse) för utsläpp vid transporter förändrar produktkalkyler och bra leverantörsutvecklingsprogram ger nya möjligheter och nödvändigt att rita om kartan. Lär dig mer i EFFSOs kurs om leverantörsutveckling.

Learn How to Source


Utbildning inköps är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal