Jobba som inköpare

Inköpsyrket har något för alla personligheter, från inköpsanalytiker som gillar att se möjligheter i stora datamängder till visionära kategoriägare. 

Nöjd inköpare

Vad krävs för att jobba som inköpare?


Lite förenklat (eller ganska mycket förenklat) kan man säga att det är tre grupper av egenskaper som påverkar om man är framgångsrik och trivs inom inköpsyrket

Personliga egenskaper


Som alltid påverkar de personliga egenskaper man har. Det är ju inte unikt för ett jobb som inköpare. Vad som är viktigt är att inte låsa in sig i tanken att allt inköp handlar om förhandling och göra affärer samt att man därmed måste ha personliga egenskaper som passar dessa situationer. Det finns många olika arbetsuppgifter inom inköpsområdet och därmed utrymme för många olika personliga egenskaper.

Kunskap om företaget


En bra inköpare har god kunskap om den organisation hen jobbar för och de produkter/tjänster hen köper in.


Dels för att man kan säkerställa att hen köper in under rätt förutsättningar, dels för att man representerar organisationen i relationen mot leverantörskedjan. Och som ni vet blir inte kedjan starkare än den svagaste länken. Att ha rätt relationer till leverantörer blir därför avgörande för organisationens förmåga att konkurrera.

Inköps kompetens


Oavsett vilken roll man tar sig an inom en inköpsfunktion är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för en inköpsfunktions ansvar. 


Vid en vårdenhet måste man ha en grundläggande kunskap inom vårdyrket för göra nytta. 


Motsvarande gäller inom inköpsyrket.


Att kunna grundläggande processer och begrepp (helst på svenska och engelska) är en mycket bra start men också oftast en förutsättning.

Hur blir man inköpare

Utbildning medans du jobbar:


Om du vill skaffa sig grundläggande inköpskompetens, kolla gärna in Utbildning inköps Grundkurs inköp som kombinerar online lektioner med mentor ledda workshops. Ett annat alternativ, om du vill styra över din utbildning helt själv, är Learn How to Source Next Step concept. 

Utbildning på heltid:


Det finns fördjupningskurser på många Universitet- och Högskole utbildningar inom teknik och ekonomi.


Yrkeshögskolan har beviljat finansiering av flera två-åriga utbildningar till inköpare (läs mer).

Blogpost: Varför skall man bli inköpare av Fredrik Axelsson.

Har ni någon gång ställt er frågan?


Varför skall man bli inköpare?


Inför en rekrytering/anställningsintervju? Kanske har ni i goda vänners lag fått frågan och formulerat ett svar?


När man är ”mitt i skiten” (om ni tillåter uttrycket) med leverantörer som höjer priser eller har leveransproblem, köp som sker bredvid de korrekta kanalerna, anmodan som landar med en redan vald leverantör och man ombeds förhandla……låsningar/begränsningar, konflikter, magont och dålig kommunikation. Tuffa förhandlingar med både sakägare och leverantörer. Ibland är det väldigt svårt att rekommendera inköpsyrket och sannolikt är det svårt att argumentera för inköpsyrket dessa dagar.

Men alla andra dagar är mitt svar; Det är extremt kreativt yrke och att man bygger en leverantörskedja som skall stödja organisationens erbjudande till kund och därmed vinna mot konkurrentens dito. I och med att varken kunden eller konkurrenten sitter still behöver leverantörskedjan justeras och uppgraderas hela tiden. Kanske har ni en mer personlig beskrivning som tex Laila ”Jag tycker att det är jättekul. Omväxlande. Man träffar många olika människor från olika kulturer. Det är ett varierande, utmanade och intressant arbete”
Man hur man blir man då inköpare?


En följdfråga som ni får om ni varit framgångsrika på den första frågan. Det finns många vägar till inköpsyrket. Rent formellt kan man gå ett 2-årigt YH program eller ett universitetsprogram mot ekonomi eller teknik där enskilda kurser har inköpsinriktning. Men jag tror många idag yrkesverksamma inköpare har lärt sig inköpstekniken via ”on the job training” kompletterat med fördjupningskurser från utbildare som tex SILF.


Inom inköpsyrket finns det en otrolig spännvidd i arbetsinnehåll och jag tror det är riskfritt att påstå att det finns något för alla personligheter. Låt inte den snäva stereotypen att ”inköpare är en tuff affärsman/kvinna som älskar att förhandla” vara gällande i er in-försäljning av inköpsyrket. Det finns rum för alla, från en kreativ och visionär kategoriansvarig till en djuplodande analytiker.

Gemensam nämnare för alla som verkar inom inköpsyrket är att man måste ”snacka språket” och förstå inköpsfunktionens roll och ansvar.


Jag tror att förutsättningen för en framgångsrik inköpsorganisation är en hög lägsta nivå avseende inköpsteknik. Därför är jag mycket nöjd med att Utbildning Inköp erbjuder ett program som på 10 veckor ger inköpsspråket och en förståelse för helheten. Programmet heter Grundutbildning inköp, är på distans och kan till exempel kan vara en del av ett introduktionsprogram.


Därtill tror jag det är otroligt viktigt att man förstår den affär (eller kanske kunderbjudande) som skall levereras samt den leverantörsmarknad som är aktuell inom varugruppen man ansvarar för. Djupdykning, tex genom en marknadsanalys är väl investerad tid och ger förutsättningarna för att inköparen skall kunna bidraga till att bygga en leverantörskedja som kan stödja organisationens erbjudande till kund.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande bygga sin kunskap på eget initiativ. 


Kurserna köps med kreditkort (eller Paypal konto) och köparen har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal