Kategoristyrning / Category management

Lär dig mer om kategoristyrning.


Kategorihantering är ett detaljhandels- och inköpskoncept där utbudet av produkter som köps av en organisation (eller säljs av en återförsäljare) delas upp i grupper av liknande eller relaterade produkter; dessa grupper är kända som produktkategorier (exempel på kategorier vid ett storköp kan vara: hund och kattmat, mobiltelefoner, vitvaror).


Kategoristyrning är ett systematiskt arbetssätt att äga och driva en produktkategori och inom detaljhandeln/hos återförsäljare har ofta en produktkategori ett eget resultatansvar. 


Frasen "category management" myntades av Brian F. Harris. 


Vill du veta mer om kategoristyrning, och hur man kan tillämpa det vid en inköpsfunktion, rekommenderas kursen Category Management by EFFSO som ger en god grund och som nästa steg Category Management - how to get started. Kurserna levereras via Learn How to Source.