Kategoristyrning

Category management

Vad är kategoristyrning


Kategorihantering är ett detaljhandels- och inköpskoncept där utbudet av produkter som köps av en organisation (eller säljs av en återförsäljare) delas upp i grupper av liknande eller relaterade produkter; dessa grupper är kända som produktkategorier (exempel på kategorier vid ett storköp kan vara: hund och kattmat, mobiltelefoner, vitvaror).


Kategoristyrning är ett systematiskt arbetssätt att äga och driva en produktkategori och inom detaljhandeln/hos återförsäljare har ofta en produktkategori ett eget resultatansvar. 


Frasen "category management" myntades av Brian F. Harris. 


Vill du veta mer om kategoristyrning, och hur man kan tillämpa det vid en inköpsfunktion, rekommenderas kursen Category Management by EFFSO som ger en grund och som nästa steg Category Management - how to get started. Kurserna levereras via Learn How to Source.


Blogpost om katergoristyrning publicerad 2022-01-30

Är din nästa kategoriansvarige en Scrum master?


I det utmärkta avsnittet 14 av podden ”På tal om inköp” med namnet ”Likheter & olikheter privat & offentlig sektor Lars Loftäng & Sebastian Nordgren” berördes kategoristyrning (Category management). Den intressanta diskussionen fick mig att börja fundera.


Att införa kategoristyrning kan vara en stor change management uppgift. Och vid alla förändringar har man en startpunkt och ett mål. Vilka aktiviteter man sjösätter är ju relativt startpunkten. Därför har Helena (från Podden) helt rätt som lyfter fram att införande av kategoristyrning inte kan antas ske likadant i alla organisationer. Även om metodik och vokabulär kan vara gemensam över flera organisationers gränser skiljer sig företagets strategi, produktportfölj, hur man konkurrerar, vad som anses vara core business, etc, etc etc.


Jag tror de flesta som arbetar med kategoristyrning kan intyga att det inte är ett införande projekt enkom på en inköpsfunktion utan ett projekt som berör många delar av organisationen. Själva idén med kategoristyrning är att arbeta tvärfunktionellt.


Följande framgångsfaktorer lyfts ofta fram:

 • Marknads (leverantör) orienterad kategorisering.
 • Bred förståelse för kategorin och dess marknad.
 • God förståelse för metodik och målstyrning
 • Tvärfunktionellt arbetssätt (eller i alla fall ett team som har förmåga att kravställa mot omvärld på ett sätt som driver förbättrad produktivitet).
 • Tid.


Jag funderar på rollen Kategorichef / Category manager. Om du skulle skriva en rekryterings annons, vilken förmåga skulle du önska att den perfekta kandidaten har? Om vi börjar i det självklara, visst vill vi att kandidaten har god kunskap om den marknad (geografi/varugrupp) som är aktuell. Men hur tillser vi att kunskapen upprätthålls över tid? Vi måste förse vår kategorichef med verktyg (inkl tid) att upprätthålla en god kännedom om marknaden. Verktygen beror naturligtvis delvis på marknad men omvärldsbevakning (marknadsanalys / know your supplier processer) måste vara en förmåga som vår framtida kategorichef behärskar.


Jag tänker att kategoristrategin är en förlängning av organisationens strategi. Jag nyttjar gärna Professor Nigels Slacks Operation matrix för att förstå vilka förmågor som skall skapas med hjälp av leverantör och hur vår kravbild därmed skall utformas. Kategoristrategin måste vara bärare av den kravbilden. Vad är viktigt för oss? Snabbhet, låg relativ kostnad, flexibilitet? Här är en kategorichef central i arbetet att omvandla förtagets strategi till en målbild (och relevant handlingsplan) för varugruppsarbetet. Det tycker jag man skall önska sig vid en rekrytering.


Tvärfunktionellt arbete i all ära men det man vill åt är kreativitet, nya perspektiv, verklighetsförankring, förmåga att driva förändring, förståelse för verksamhet och omvärld. Förmågan att skapa rätt team måste vara en viktig punkt på önskelistan när man rekryterar en kategorichef. Sannolikt är det dock orealistiskt att begära från en kategorichef. Men hur tillser då vi som chefer att teamet får de verktyg som är nödvändiga för att vårt kategoriteam skall komma samman som ett lag? Ofta känner sig Teammedlemmar sig mer hemma in sin funktions organisation än i det tvärfunktionella kategori teamet. Vill vi verkligen ha det så? Kanske skall vi hämta inspiration från en Scrum master och ta fram kategoristrategin med ett agilt arbetssätt? Jag tar hjälp av två citat.


”The problem is not with our organizations realizing that they need to transform; the problem is that they are using managerial frameworks and infrastructure models from the past revolutions to manage their business in this one.”

- Mik Kersten -


”Every business is a software business now. Achieving the state of business agility means that the entire organization – not just development- is engaged in continually and proactively delivering innovative business solutions faster than the competition.”
- Dean Leffingwell -

De 12 agila principerna är:

 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
 3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
 4. Businesspeople and developers must work together daily throughout the project.
 5. Build projects around motivated individuals, give them the environment and support they need and trust them to get the job done.
 6. Most efficient way of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
 7. Working software is the primary measure of progress

 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

 10. Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done—is essential.

 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.


Anpassa ovan till ditt kategoriteam….. hur ser din vardag ut då som inköpschef?  Kanske är din nästa kategorichef en Scrum master?


Tack till Aleksandra på Elative för hjälpen.

Fredrik Axelsson skriver om kategoristyrning

EFFSO Tools om Kategoristyrning

VIll du hellre läsa lite mer om Kategoristyrning rekommenderas EFFSO Tools


Bland annat skriver EFFSO i en blogpost:


" Många inköpsorganisationer vittnar om att implementering av kategoristyrt inköp antingen tagit längre tid av vad de trodde, eller misslyckats trots flera försök. Vanligtvis brukar det ta mellan 3-5 år att implementera kategoristyrning fullt ut i organisationen. Varför är det så?.... 


....Här vill jag förtydliga att när jag pratar om 3–5 års implementeringstid så menar jag implementering av arbetssättet i hela organisationen. Kategoristyrt inköp är inte binärt, där man antingen har 0 eller 100% kategoristyrning. Det går alldeles utmärkt att bara implementera det i ett fåtal kategorier, vilket också tar mindre tid."

EFFSO Logga