Köprätt med Jon Kihlman

Köprätt

Köpesavtalet är ryggraden i internationell handel i alla länder, oavsett deras juridiska tradition eller nivå av ekonomisk utveckling. CISG anses därför vara en av de centrala internationella handelsrättskonventionerna. CISG är resultatet av ett lagstiftningsarbete som startade i början av 1900-talet. Den slutlkiga texten är en avvägning mellan köparens och säljarens intressen. 


Vad behöver en inköpare kunna när det kommer till köprätt och juridik. Jon hjälper till med lagens roll i affärstransaktioner, lagval, processuella frågor och avtalsfrekvens. 


Valet av lag sätter scenen för hela transaktionen och vad är skillnaden mellan långtidskontrakt och enstaka köp. 


Objektet – den viktigaste delen av ett kontrakt. Kontraktens ingående och behovet av avtalsbrott. Riskövergång – en grundläggande del av kontrakt för att ge resultat.  Och allt på engelska. Unna dig att gå Jons kurser och få de grunder om köprätt som en inköpare behöver. 


Lär dig mer om Internationell köprätt i en kurs anpassad för inköpare

Jon Kihlman, Advokat

Jon Kihlman

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrät. Han verkar inom kommersiell avtalsrätt med svenska och internationella organisation. Jon har skrivit Köprätten en introduktion och Köplagen en kommentarsamt samt författat åtskilliga artiklar.


Jon stöttar genom egen advokatverksamhet organisationer inom privat verksamhet och även offentlig upphandling / upphandlande myndighet.