Köprätt med Jon Kihlman

Köprätt online kurs

Köpesavtalet är ryggraden i internationell handel i alla länder, oavsett deras juridiska tradition eller nivå av ekonomisk utveckling. CISG anses därför vara en av de centrala internationella handelsrättskonventionerna. CISG är resultatet av ett lagstiftningsarbete som startade i början av 1900-talet. Den slutlkiga texten är en avvägning mellan köparens och säljarens intressen. 


Vad behöver en inköpare kunna när det kommer till köprätt och juridik. Jon hjälper till med lagens roll i affärstransaktioner, lagval, processuella frågor och avtalsfrekvens. 


Valet av lag sätter scenen för hela transaktionen och vad är skillnaden mellan långtidskontrakt och enstaka köp. 


Objektet – den viktigaste delen av ett kontrakt. Kontraktens ingående och behovet av avtalsbrott. Riskövergång – en grundläggande del av kontrakt för att ge resultat.  Och allt på engelska. Unna dig att gå Jons kurser och få de grunder om köprätt som en inköpare behöver. 


Lär dig mer om Internationell köprätt i en kurs anpassad för inköpare

Köprätt för inköpare med Jon Kihlman

Är du en inköpare som vill utöka dina kunskaper och färdigheter inom internationell köprätt? Då är Jon Kihlmans onlinekurs,

"International Sales Law for Procurement Professionals", precis vad du behöver.


Kursen täcker alla aspekter av internationell köprätt, från grunderna i kontraktsbildning till de invecklade delarna av gränsöverskridande tvister. Jon Kihlman, en expert på internationell handelsrätt med över 20 års erfarenhet, kommer att vägleda dig genom kursmaterialet, med praktiska exempel och verkliga scenarier för att hjälpa dig tillämpa det du lär dig.


Efter att ha avslutat kursen kommer du att ha en djup förståelse för det rättsliga ramverket som styr internationell affärsverksamhet, samt verktygen och strategierna du behöver för att skydda din organisations intressen i gränsöverskridande transaktioner. Du kommer att kunna navigera genom komplexa kontrakt med lätthet, förhandla med förtroende och undvika kostsamma misstag.


Det bästa av allt är att denna kurs är utformad med hänsyn till sysselsatta professionella. Du kan genomföra den i din egen takt, enligt ditt eget schema och var som helst i världen.


Att investera i din professionella utveckling är ett klokt val, och "International Sales Law for Procurement Professionals" är ett utmärkt sätt att göra det. Registrera dig idag och ta det första steget mot att bemästra internationell försäljningsrätt.


Under din inlärningsresa kommer du att hitta följande 6 kurser:


Internationell Försäljningsrätt - av Jon Kihlman

 • Rollen av lag i affärstransaktioner, val av lag, processuella frågor och kontraktens frekvens.
 • Vikten av lagens roll.
 • Vikten av att tidigt uppmärksamma processuella frågor.
 • Skillnaden mellan långsiktiga kontrakt och enstaka köp.


CISG och Unidroit-principerna - av Jon Kihlman

 • Introduktion till Internationell Försäljningsrätt (FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG)) och Unidroit-principerna för internationella handelskontrakt.
 • Internationella rättsliga instrument kontra nationell lagstiftning.
 • Fördelarna med en gemensam struktur och ett gemensamt terminologi.


Kontraktets objekt - av Jon Kihlman

 • Introduktion till kontraktets objekt, behovet av avtalsbrott, riskövergång och funktionen av garantier, garantier och preskriptionstider.
 • Kontraktets objekt - den viktigaste delen av varje kontrakt.
 • Kontraktens bindande kraft och behovet av avtalsbrott.
 • Riskövergång - en grundläggande del av kontrakt för att tillhandahålla resultat.
 • Garantier och garantier - skapare av skyldigheter, viktiga för bevisbördan och för preskriptionstider.


Logistik och relaterade frågor - av Jon Kihlman

 • Introduktion till leverans och riskövergång, försäkring, Incoterms 2020, undersökning efter leverans och meddelande om icke-konformitet.
 • Leverans och riskövergång - kärnan i försäljningsrätten.
 • Försäkring - en funktion av riskfördelningen.
 • Incoterms 2020 - elva standardval för logistikfrågor i försäljningsrätten.
 • Köparens skyldighet att undersöka varor efter leverans och meddela icke-konformiteter.


Betalningsvillkor och insolvensfrågor - introduktion av Jon Kihlman

 • Introduktion till principer relaterade till betalningsvillkor och hantering av insolvensfrågor.
 • När är betalning förfallen?
 • Betalningsinstrument och insolvensfrågor.


Åtgärder vid kontraktsbrott - av Jon Kihlman

 • Introduktion till köparsidans möjligheter när leverantörsparten bryter mot kontraktet. Definition av skada enligt CISG och Unidroit-principer presenteras samt alternativa åtgärder och begränsning av ansvar.
 • Åtgärder relaterade till kontraktets föremål.
  • i. Utförande, reparation och återleverans.
  • ii. Prisreduktion.
  • iii. Undvikande (avslutning) av kontraktet.


Denna kurs erbjuder en omfattande och djupgående inblick i internationell köprätt, anpassad för inköpare. Genom att delta i kursen får du inte bara en solid grund i de grundläggande principerna för internationell köprätt, utan också praktiska färdigheter för att navigera och hantera komplexa juridiska frågor som uppstår i gränsöverskridande affärstransaktioner.


Lär dig mer om Internationell köprätt i en kurs anpassad för inköpareJon Kihlman

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrät. Han verkar inom kommersiell avtalsrätt med svenska och internationella organisation. Jon har skrivit Köprätten en introduktion och Köplagen en kommentarsamt samt författat åtskilliga artiklar.


Jon stöttar genom egen advokatverksamhet organisationer inom privat verksamhet och även offentlig upphandling / upphandlande myndighet.