Peter Kraljic synliggjorde segmentering av leverantörsbasen, en viktig del av en kategoristrategi

Kraljic och hans matris

Kraljic segmenterar leverantörsbasen i fyra kvadranter.


1983 publicerade Peter Kraljic sin matris i en artikel i HBR. I korthet handlar det om två dimensioner: värde och konkurrens (lönsamhet och risk).


"En dag utan Kraljic är ingen bra dag för en inköpare"


Lär dig mer om grunderna i kursen Get to know Kraljic and his matrix. Vill du lära dig mer om hur Kraljics fyra kvadranter kan knytas till olika kategoristrategier rekommenderas Kraljic and Portfolio analyses by Paul Rogers

Paul Rogers berättar om Peter Kraljic

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare löpande och på eget initiativ skall bygga sin kunskap. 


Kurserna köps med kreditkort (eller Paypal konto) och köparen har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal