Peter Kraljic synliggjorde segmentering av leverantörsbasen, en viktig del av en kategoristrategi

Kraljic och hans matris

Kraljic segmenterar leverantörsbasen i fyra kvadranter.


"En dag utan Kraljic är ingen bra dag för en inköpare"


Lär dig mer om grunderna i kursen Get to know Kraljic and his matrix. Vill du lära dig mer om hur Kraljics fyra kvadranter kan knytas till olika kategoristrategier rekommenderas Kraljic and Portfolio analyses by Paul Rogers

Paul Rogers berättar om Peter Kraljic

"Låt mig introducera er till ett av de mest inflytelserika verktygen inom inköpsområdet: Peter Kraljics matris, ofta kallad "Kraljics fyrfältare eller Kraljics matris.


Vem är Peter Kraljic?
Peter Kraljic är en slovensk-tysk ekonom och managementkonsult, mest känd för sin artikel i Harvard Business Review 1983, (artikel i HBR) där han introducerade sin berömda matris för att hjälpa företag att optimera sina inköpsstrategier.


Vad är Kraljics fyrfältare/matris?
Kraljic-matrisen är ett verktyg som hjälper företag att kategorisera sina inköp baserat på två huvudkriterier:

  • Inköpsobjektets strategiska betydelse (vertikal axel).
  • Marknadskomplexiteten eller leveransriskerna (horisontell axel).


Baserat på dessa två dimensioner skapas fyra kvadranter:

  1. Strategiska varor: Hög strategisk betydelse och hög marknadsrisk. Dessa är kritiska för verksamheten och kan ha få leverantörer, vilket gör dem riskfyllda.
  2. Hävstångsvaror: Hög strategisk betydelse men låg marknadsrisk. Dessa är produkter eller tjänster som har många leverantörer och som företaget köper i stora volymer.
  3. Flaskhalsvaror: Låg strategisk betydelse men hög marknadsrisk. Det kan finnas begränsad tillgång på dessa produkter, men de är inte kritiska för verksamheten.
  4. Icke-kritiska varor: Låg strategisk betydelse och låg marknadsrisk. Dessa är standardprodukter som lätt kan köpas från många leverantörer.


Med hjälp av denna matris kan företag bestämma vilken inköpsstrategi som är mest lämplig för varje kategori och hur man bäst hanterar leverantörsrelationer.


Varför är detta viktigt?
Genom att förstå var ens inköp befinner sig i Kraljic-matrisen, kan företag:

  • Minimera risker
  • Maximera inköpskraft
  • Optimera leverantörsrelationer
  • Fokusera på kategorier som kräver mest uppmärksamhet


Jag hoppas att denna introduktion har gett er en första förståelse för Peter Kraljic och hans betydelsefulla bidrag till inköpsfältet. Jag rekommenderar att ni utforskar hans originalartikel och även fördjupar er mha kurserna som Learn How to Source erbjuder."


Vänligen Fredrik

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare löpande och på eget initiativ skall bygga sin kunskap. 


Kurserna köps med kreditkort (eller Paypal konto) och köparen har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal