Utbildningar för inköpare 

Kurspaket i samarbete med Learn How To Source.

Rollbaserade utbildningar för inköpare


Utbildning Inköp samarbetar med Learn How to Source (LHTS). Kurspaket består av flera kurser paketerade mot en roll eller kunskapsområde. Varje kurs är 15-60 minuter långa, på engelska och online. Efter varje kurs kan du ladda ned ett kursintyg.


Kurspaket om Operativt inköp, Taktiskt inköp och Inköpsledning avslutas med ett 60 minuters e-möte med en inköpsexpert. Hur kan den kunskap som kurserna introducerat omvandlas till nytta i kursdeltagarens vardag är temat för mötet. 


  • Learn How to Source är en webbshop med online lektioner. Du väljer kurs eller paket, betalar med ditt kreditkort och kan omedelbart streama kursen. Varje kurs har ett Quiz och det utfärdas ett kursintyg som kan laddas ned efter slutförande.
  • Kursmaterial (PPT/Excel) som presenteras under kursen finns tillgängligt för nedladdning i slutet av delkursen.
  • Korttransaktioner hanteras av Stripe och du kan även använda ditt PayPal-konto.

Introduktion till inköp

INTRODUKTION TILL INKÖP MED FREDRIK AXELSSON

En kurs som introducerar Inköpsyrket. Ställer du dig frågan: Vad gör en inköpsfunktion?, är detta kurspaketet för dig. Kurser om operativ, taktisk och inköpsledning ger dig en grundläggande förståelse för de processer som behövs för att driva en inköpsfunktion.


Nivå: Introduktion

Handledare: Fredrik Axelsson.

Distanskurs: Online.

Längd: 2 + 3 delkurser, 5-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Operativt inköp

OPERATIVT INKÖP MED EFFSO
OPERATIVT INKÖP MED FREDRIK AXELSSON

Ett bra nästa paket om du har en översiktskunskap om inköp och nu är redo att specialisera dig mot en inköpsroll. EFFSO introducerar till funktionen Inköp och de senaste årens förändringar inom inköp. Kursen lutar sig på Arjan van Weeles definition av operativt och taktiskt inköp samt på Gadde/Håkanssons beskrivning av vad en inköpare köper in. Vad som köps in påverkar den operativa köparens sätt att arbeta. Tillämpligheten av de införda operativa processerna varierar beroende på egenskaperna hos inköpta produkter/tjänster. 


Nivå: Introduktion

Handledare: Fredrik Axelsson och EFFSO.

Distanskurs: Online.

Längd: 6 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Taktiskt inköp - upphandling.

TAKTISKT INKÖP MED FREDRIK AXELSSON
TAKTISKT INKÖP MED EFFSO

Har du arbetat ett tag som operativ inköpare och nu vill ta arbeta mer kommersiellt. 10 kurser som hjälper dig med en förståelse för de 8 stegen i en modern inköpsprocess, hålla koll på din leverantörsmarknad och dina leverantörer (risk) och produktkvalificering. Alla grundläggande processer i en taktisk inköpares vardag.


Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO + mm.

Distanskurs: Online.

Längd: 8 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Vad det innebär att vara inköpchef

TAKTISKT INKÖP MED EFFSO
TAKTISKT INKÖP MED FREDRIK AXELSSON

VIll du förstå inköpschefsyrket? Vad ingår i rollen och hur skall en inköpschef verka? Kurserna ger dig en förståelse för arbetsuppgifter som står på agendan för en CPO (Chief Procurement Officer).


Nivå: Introduktion

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO.

Distanskurs: Online.

Längd: 8 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Grundläggande inköpsbegrepp - EFFSO.

GRUNDLÄGGANDE INKÖPSBEGREPP MED EFFSO

Kurspaketet innehåller en beskrivning av begreppen Spend Analys,  Kategoristyrning, Begreppen RFI, RFP och RFQ. Leverantörsutveckling och uppbyggnad av ett leverantörsutvecklingsprogram, mm.


Nivå: Introduktion

Handledare: EFFSO.

Distanskurs: Online.

Längd: 8 delkurser, 15-20 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Internationell Köprätt för inköpare.

INTERNATIONELL KÖPRÄTT MED AURORA DAWN BENTON

International Sales Law for Procurement Professionals är ett program som rekommenderas för alla inköpsroller (offentliga och privata) och är en fortsättningskurs när du lärt dig (eller kanske redan kan) grunderna inom inköp.


Nivå: Advanced.

Handledare: Jon Kihlman.

Distanskurs: Online.

Längd: 2 + 3 delkurser, 15 - 60 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Sustainable Procurement  Dr Aurora Dawn Benton

SYSTAINABLE PROCUREMENT MED DR AURORA DAWN BENTON

Den här kursen är perfekt för alla i vilken typ eller storlek av organisation som helst som vill lära sig mer om hur man kan förbättra miljömässiga och sociala prestationer i den dagliga verksamheten. Ingen expertis eller erfarenhet inom hållbarhet krävs. Den är idealisk för inköpare men också chefer, småföretagare, säljteam och alla som vill bättre förstå hållbarhet och ta praktiska steg i rätt riktning.


Nivå: Advanced

Handledare: Dr Aurora Dawn Benton.

Distanskurs: Online.

Längd: 4 delkurser, 40- 50 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska (+ textat på engelska). 

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under Läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Sustainability is a Team Sport: A Positive Impact Playbook med Dr Aurora Dawn Benton

Behöver du ett Green Team?

  • Är din organisation på en hållbarhetsresa och kämpar för att få draghjälp?
  • Är du inköpschef eller category manager och behöver ställa om?
  • Eller har du kanske inte ens börjat resan för att du är osäker på vilket steg du ska ta först?


Nivå: Advanced

Handledare: Dr Aurora Dawn Benton.

Distanskurs: Online.

Längd: 20 lektioner

Schema:  I egen takt under 365 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej, men se även Anpassning

Språk: Online lektioner: Engelska (+ textat på engelska). 

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter genomförd kurs..

Anpassning: Ja, under Läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Astrapto.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS . LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken atten inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 

Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omdelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal