Grundläggande inköpsbegrepp - EFFSO.

Kursbeskrivning

EFFSOs kurspaket om grundläggande inköpsbegrepp är utformat för att ge deltagarna en grundlig förståelse av inköpsprocessen och de viktigaste begreppen inom inköp. Kursen är särskilt utformad för de som är nya inom inköp eller för de som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter.

Kurspaketet omfattar flera ämnen, inklusive spendanalys, kategoristyrning, och global sourcing. Deltagarna kommer att lära sig om viktiga inköpsbegrepp som leverantörsutveckling, KPI och Value management.


EFFSOs kurspaket om grundläggande inköpsbegrepp är tillgängligt online och kan genomföras när som helst och var som helst. Kursen är också självstudiebaserad, vilket ger deltagarna flexibilitet att lära sig i sin egen takt.


Genom att delta i kurspaketet om grundläggande inköpsbegrepp kan deltagarna öka sin förståelse för inköp och förbättra sina färdigheter och kunskaper. Detta kan leda till förbättrad effektivitet och produktivitet i inköpsverksamheten, vilket kan bidra till att minska kostnader och öka lönsamheten.


EFFSO är ett av Nordens ledande inköpskonsultföretag och publicerar onlinekurser på Learn How to Source. Med lång erfarenhet inom inköp hjälper de både stora och små organisationer att frigöra sin potential inom inköp. Oavsett om kundens utmaning är rekrytering, inköpsstrategi eller kategoriprojekt älskar de nya utmaningar och lovar konkreta resultat.


"Med vår djupa och breda inköpskompetens kan stora och små organisationer uppnå oslagbara resultat i sina inköpsaktiviteter. Oavsett din utmaning kan EFFSO leverera konkreta och påtagliga resultat."

 Mattias Hultheimer, VD EFFSO. 

Kurspaketet innehåller:


Följande grundläggande koncept/begrepp:

 • Spend Analys och rollen Spend Analys har i Kategorihantering.
 • Arbetsprocess vid Spend Analys. 
 • Konceptet Kategorihantering (Category Management) och hur man bygger upp en kategori hantering.
 • Begreppen RFI, RFP och RFQ.
 • Leverantörsutveckling och uppbyggnad av ett leverantörsutvecklingsprogram.
 • Sourcing Key Performance Indicators (KPI). Uppföljning av KPI:er.
 • Syfte och process för Value Management och stödjande metoder och verktyg
 • Att tänka på vid upphandling globalt.

Nivå: Basic

Handledare: EFFSO.

Distanskurs: Online

Längd: 8 delkurser, 15-20 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Individuell

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: Nej, annimerade kurser.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Delkurser

Efter köp finns följande kurser in din Dashboard (Vi rekommenderar att du tar dem i angiven ordning):

 1. The purchasing role - by EFFSO.

 2. Spend Analyses -by EFFSO

 3. Category Management - by EFFSO

 4. Conducting RFQs - by EFFSO

 5. Supplier Development - by EFFSO

 6. Sourcing KPI - By EFFSO

 7. Global Sourcing -by EFFSO

 8. Value Management - by EFFSO

Kundsanpassning.

Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.