Internationell köprätt för Inköpare med Jon Kihlman

Internationell köprätt för inköpare (International Sales Law for Procurement Professionals) är ett program som rekommenderas för alla inköpsroller (offentliga och privata) och är en fortsättningskurs när du lärt dig (eller kanske redan kan) grunderna inom inköp.


Lagens roll i affärstransaktioner, privat och offentlig upphandling, den internationella köplagen (FN-konventionen om avtal för internationella köp av varor (CISG)) och Unidroit Principles of International Commercial Contracts, behovet av att göra ett brott mot kontrakt möjligt, resultat och bästa insatser inom varor och tjänster, funktioner och tekniska specifikationer är exempel på vad du kommer att lära dig.

Jon Kihlman, Advokat

Nivå: Advanced

Handledare: Jon Kihlman.

Distanskurs: Online.

Längd: 6 delkurser, 20-50 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Internationell köprätt för inköpare med Jon Kihlman

Delkurser


  1. Role of law in business transaction.
  2. The international sales law.

  3. The object of the contract.

  4. Logistics and related matters.

  5. Payment terms and insolvency matters.

  6. Remedies for breaches of contract.

Om Jon Kihlman

Jon Kihlman har varit advokat sedan 2005. Han disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Han bedriver egen advokatverksamhet och har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.


Advokat Jon Kihlman arbetar med svenska och internationella kommersiella avtal. Inom det området innefattar hans verksamhet utformning av avtal, granskning av och utlåtanden om avtal, rådgivning om avtal, utbildningar om avtal, böcker och artiklar om avtal, tvister om avtal samt uppdrag som skiljeman. All offentlig upphandling syftar till att avtal skall slutas. En del av verksamheten avser därför offentlig upphandling. I första hand gäller det utformning av vad som skall bli det upphandlade kontraktet, för att med det som underlag förenkla – och därigenom förbättra – upphandlingsprocesser. I andra hand gäller det emellertid även överprövningar av offentliga upphandlingar.

Kund- eller situationsanpassning

Internationell köprätt för inköpare med Jon Kihlman

Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal