Internationell köprätt för Inköpare med Jon Kihlman

Kursbeskrivning


Välkommen till vår online kurs "Internationell köprätt för Inköpare" med Jon Kihlman! Denna kurs är utformad för inköpare och andra yrkesverksamma som vill få en grundlig förståelse av de rättsliga aspekterna av internationell handel.


Jon Kihlman är en erfaren jurist med lång erfarenhet av internationell handel och köprätt. I den här kursen delar han med sig av sin omfattande kunskap och ger en översikt över de viktigaste aspekterna av internationell köprätt.


Kursen täcker ämnen som internationella handelsvillkor, Incoterms, köpeavtal, leveransvillkor, betalningsvillkor och tvistlösning. Du kommer att lära dig om de olika villkoren som används i internationella handelsavtal, inklusive vad som ingår i varje villkor och vilka konsekvenser det kan ha för köparen och säljaren.


Kursen tar också upp tvistlösning och internationella domstolsprocesser, inklusive skiljeförfarande och domstolsprocesser. Du kommer att lära dig om de olika sätten att lösa tvister mellan köpare och säljare och vilka faktorer som bör beaktas när man väljer en tvistlösningsmetod.


Efter avslutad kurs kommer du att ha en djupare förståelse för de rättsliga aspekterna av internationell handel och köprätt. Du kommer att vara bättre rustad att hantera komplexa internationella affärstransaktioner och minimera risken för tvister.


Vår online kurs "Internationell köprätt för Inköpare" är tillgänglig när som helst och var som helst, så att du kan lära dig i din egen takt. Anmäl dig idag och ta det första steget mot att förbättra dina kunskaper inom internationell köprätt!

Kurslledare Jon Kihlman, Advokat

Nivå: Advanced

Handledare: Jon Kihlman.

Distanskurs: Online.

Längd: 6 delkurser, 20-50 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Internationell köprätt för inköpare med Jon Kihlman

Delkurser

Efter köp finns följande kurser in din Dashboard (Vi rekommenderar att du tar dem i angiven ordning):

  1. Role of law in business transaction.
  2. The international sales law.

  3. The object of the contract.

  4. Logistics and related matters.

  5. Payment terms and insolvency matters.

  6. Remedies for breaches of contract.

Om Jon Kihlman


Jon Kihlman har varit advokat sedan 2005. Han disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Han bedriver egen advokatverksamhet och har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.


Advokat Jon Kihlman arbetar med svenska och internationella kommersiella avtal. Inom det området innefattar hans verksamhet utformning av avtal, granskning av och utlåtanden om avtal, rådgivning om avtal, utbildningar om avtal, böcker och artiklar om avtal, tvister om avtal samt uppdrag som skiljeman. All offentlig upphandling syftar till att avtal skall slutas. En del av verksamheten avser därför offentlig upphandling. I första hand gäller det utformning av vad som skall bli det upphandlade kontraktet, för att med det som underlag förenkla – och därigenom förbättra – upphandlingsprocesser. I andra hand gäller det emellertid även överprövningar av offentliga upphandlingar.

Kundsanpassning

Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från kundens vardag eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal