Introduktion till inköp

Beskrivning av innehåll i kurspaket.


Kurser om operativ, taktisk och inköpsledning ger dig en grundläggande förståelse för de processer som behövs för att driva en inköpsfunktion.


Rekommenderas för alla som är intresserade av inköparsrollen, en roll som är viktigare än någonsin tidigare. En inköpare väljer och utvecklar leverantörer med hållbarhet i fokus. Inköpsavdelningar har tre centrala inköparsroller; Operativ, Taktisk och Ledande (Managerial). I denna kurs kommer du att lära dig de nyckelprocesser som är kopplade till dessa roller. Kort sagt, du kommer att bemästra inköparens språk!


Microlearning

Microlearning är en pedagogisk ansats som levererar information i små, lättförståeliga enheter. Vår kurser är särskilt utformade för att snabbt och effektivt hjälpa dig utveckla nya kunskaper, utan behovet av långa utbildningspass eller kostsamma läroböcker. Med våra kurser kan du studera i din egen takt och enligt ditt eget schema. Varje kurs är indelad i korta, fokuserade lektioner som snabbt kan slutföras, vilket gör det lätt att integrera inlärning i ditt hektiska liv. Med microlearning kan du studera när som helst, var som helst och på vilken enhet du vill. Kurserna är tillgängliga både för dator och mobila enheter, så att du kan lära dig på språng och alltid vara i takt med dina studier.


Operativt inköp

Kursen "Operative Procurement Processes" är skräddarsytt för att ge dig en inblick i det dagliga arbetet inom rollen som operativ inköpare. 

Inom ramen för denna kurs kommer du att utforska tre huvudområden:

 1. Teoretiska grunder: Lär dig hur Arjan van Weele definierar operativt och taktiskt inköp.
 2. Organisationens behov: Förstå vad organisationer efterfrågar när det gäller produkter och tjänster.
 3. Kärnprocesser: Dyk ner i åtta centrala processer som en operativ inköpare hanterar dagligen. Som en del av kursen får du en detaljerad genomgång av beställningsprocessen och hur denna implementeras praktiskt i rollen som operativ inköpare.


Taktiskt inköp

"Introduction to Tactical Procurement" ger dig en gedigen insikt i de taktiska processerna inom en inköpsavdelning. Kursen introducerar och går igenom centrala begrepp och metoder, såsom:

 1. Marknadsanalyser: Lär dig hur du utför en detaljerad analys av marknaden för att identifiera potentiella leverantörer, prissättning och trender.
 2. Sourcingsprocessen: Få en förståelse för hur du effektivt väljer rätt leverantörer baserat på kvalitet, pris, leveranssäkerhet och andra viktiga kriterier.
 3. Leverantörsutveckling: Utforska tekniker för att stärka och förbättra relationer med befintliga leverantörer, samt hur du uppmuntrar till kontinuerlig förbättring och innovation.
 4. Känn din leverantör: Förstå vikten av att ha djupgående kunskap om dina leverantörer, deras verksamhetsmodeller, styrkor och svagheter.
  Bland många andra ämnen kommer denna kurs att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att effektivt navigera och hantera taktiska uppgifter inom inköp.


Inköpsledning

I takt med att företag växer och utvecklas, blir inköpsfunktionens centrala roll alltmer tydlig. En sömlös integrering av strategier, verktyg och människor är avgörande för att uppnå operativ excellens inom inköp. "Introduction to Procurement Management" leder dig genom inköpsområdets komplexa landskap, där vi fördjupar oss i de tre grundläggande perspektiven:

 1. Kategoristyrning,
 2. PMT (Processer, Metoder och Arbetsflöden)
 3. Organisation & Roller.


Oavsett om du är en erfaren inköpare som vill finslipa din expertis eller en nybörjare som är angelägen om att förstå grunderna, erbjuder kurspaketet en översikt av hur strategiska mål formar och påverkar inköpsbeslut.  Följ med oss på denna insiktsfulla resa och omdefiniera ditt sätt att hantera inköpsledning.

Nivå: Introduktion

Handledare: Fredrik Axelsson.

Distanskurs: Online.

Längd: 2 + 3 delkurser, 5-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Nej.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Delkurser:


Efter köp finns följande kurser in din Dashboard (Vi rekommenderar att du tar dem i angiven ordning):


 • Introduction to LHTS.

 • Continuously develop your procurement skills.

 • Operative Procurement Processes.

 • Introduction Tactical Procurement.

 • Introduction to Procurement Management

Kursdeltagare Introduktion till Inköp