Introduktion till inköp

Online kurs med Fredrik Axelsson.


Integrerat lärande och utveckling i ditt dagliga arbete (vi kallar det Microlearning). Kurser om operativ, taktisk och inköpsledning ger dig en grundläggande förståelse för de processer som behövs för att driva en inköpsfunktion.

Nivå: Introduktion

Handledare: Fredrik Axelsson.

Distanskurs: Online.

Längd: 2 + 3 delkurser, 5-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Nej.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Delkurser:


  • Introduction to LHTS.

  • Continuously develop your procurement skills.

  • Operative processes.

  • Tactical Procurement.

  • Procurement Management