Kurspaket: Operativt inköp

I kurserna om Operativt inköp introducerar EFFSO funktionen Inköp, samt de senaste årens förändringar inom inköp, och Fredrik Axelsson presenterar de grundläggande processerna.


Kursen lutar sig på Arjan van Weeles definition av operativt och taktiskt inköp samt på Gadde/Håkanssons beskrivning av vad en inköpare köper in. Vad som köps in påverkar den operativa köparens sätt att arbeta. Tillämpligheten av de införda operativa processerna varierar beroende på egenskaperna hos inköpta produkter/tjänster. 


Den mest grundläggande förmågan för en inköpare är kunskapen att skapa ett avtal, ofta i form av en inköpsorder (PO). Kursen ger dig en introduktion till innehållet i och syftet med en PO. För att ställa ut en PO behövs input från den taktiska upphandlingsrollen. Men vilken typ av information behöver den operativa köparen? Kursen ger svaret.


Både den taktiske och den operativa köparen behöver förstå den egna organisations och leverantörernas allmänna villkor för att hantera den kommersiella risken. Kursen ger några exempel från verkligheten.

Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson och EFFSO.

Distanskurs: Online + avslutande 1 on 1 e-möte med inköpsexpert.

Längd: 6 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal.

Delkurser:

  1. The purchasing role - by EFFSO.

  2. The Purchase Order

  3. Operative processes 1

  4. Operative processes 2

  5. Operative processes 3

  6. General Terms and Conditions

  7. Operative Procurement - 1 on 1

Kund- eller situationsanpassning

Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.