Kurspaket: Operativt inköp

Kursbeskrivning


Introduktion till Operativt inköp

Inom ramen för kurserna om Operativt inköp tar EFFSO dig med på en upplysande resa genom inköpsfunktionen, där vi djupdyker i de mest markanta förändringarna som präglat inköpsområdet under de senaste åren. Fredrik Axelsson ger en detaljerad genomgång av de mest grundläggande inköpsprocesserna, vilket ger kursdeltagare en solid grund att stå på.


Vi stödjer oss på expertisen hos framstående författare inom området. Arjan van Weeles definition av operativt och taktiskt inköp, kombinerat med Gadde/Håkanssons analyser av vad en inköpare faktiskt köper in, belyser hur specifika inköp påverkar den operativa inköparens arbetsmetoder. Ett viktigt inslag i kursen är att undersöka hur de operativa processernas tillämplighet kan variera beroende på de specifika egenskaperna hos de inköpta produkterna eller tjänsterna.


Inköpsorder

En kärnfärdighet varje inköpare bör bemästra är konsten att utforma ett avtal, ofta manifesterat i en inköpsorder (PO). Genom denna kurs får deltagarna en inblick i både innehållet och det bakomliggande syftet med en PO. När man tar fram en PO är det viktigt att ha rätt information till hands, och mycket av denna information kommer från den taktiska inköpsrollen. Men vad är det exakt den operativa köparen behöver veta? Denna kurs ger klart och tydligt svar på den frågan.


Allmänna inköpsvilkor

För att effektivt hantera kommersiella risker måste både den taktiska och operativa inköparen ha en gedigen förståelse för både den egna organisationens och leverantörernas allmänna villkor. Som en extra bonus ger kursen verkliga exempel, vilket belyser de teoretiska koncepten med praktiska situationer från arbetslivet.


Summering

Avslutningvis ges en summerande avstämning med en av Learn How to Sources erfarna instruktörer. Målet är att knyta an förmedlade kunskaper till kursdeltagarens vardag.

Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson och EFFSO.

Distanskurs: Online + avslutande 1 on 1 e-möte med inköpsexpert.

Längd: 6 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska. Mentor: Svenska eller engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Delkurser:


Efter köp finns följande kurser in din Dashboard (Vi rekommenderar att du tar dem i angiven ordning):


  1. The purchasing role - by EFFSO.

  2. The Purchase Order

  3. Operative processes 1

  4. Operative processes 2

  5. Operative processes 3

  6. General Terms and Conditions

  7. Operative Procurement - 1 on 1

Kursdeltagare Operativt Inköp

Kundanpassning


Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från kundens vardag eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.

unsplash