Sustainability is a Team Sport:  A Positive Impact Playbook med Dr Aurora Dawn Benton.

Sustainability is a Team Sport: 

Online kurs med Dr Aurora Dawn Benton.


Att skapa hållbara leverantörskedjor har blivit alltmer viktigt för företag som vill minska sin miljöpåverkan och stärka sitt varumärke. Men hur kommer man igång med arbetet att skapa en hållbar leverantörskedja? Här är några steg som företag kan ta för att komma igång.

Identifiera leverantörerna


Det första steget är att identifiera vilka leverantörer som finns i leverantörskedjan. Det kan vara en stor utmaning, men det är viktigt att ha en klar bild av vilka som är involverade för att kunna bedöma och hantera risker.


Bedöm leverantörernas hållbarhetsprestanda
När leverantörerna har identifierats är nästa steg att bedöma deras hållbarhetsprestanda. Detta kan omfatta allt från att bedöma deras miljöpåverkan och sociala prestanda till att bedöma deras ekonomiska hållbarhet. Det finns flera verktyg och standarder tillgängliga för att hjälpa företag att bedöma leverantörernas hållbarhetsprestanda.


Sätt upp mål och krav
Baserat på resultatet av leverantörsbedömningen kan företag sätta upp mål och krav för leverantörerna. Detta kan omfatta att kräva att leverantörerna följer vissa standarder eller att sätta upp mål för att minska utsläpp eller förbättra sociala prestanda. Det är viktigt att sätta upp realistiska mål och att ha en plan för hur man ska följa upp och utvärdera prestandan.


Skapa en dialog med leverantörerna
För att skapa en hållbar leverantörskedja är det viktigt att skapa en dialog med leverantörerna. Detta kan omfatta att informera leverantörerna om företagets mål och krav, att diskutera möjligheter för samarbete och att utbyta information om hållbarhetsprestanda. En öppen dialog kan hjälpa till att öka medvetenheten och skapa incitament för leverantörerna att förbättra sin prestanda.


Följ upp och utvärdera prestanda
Det sista steget är att följa upp och utvärdera leverantörernas prestanda. Detta kan omfatta att mäta och rapportera resultat, att utvärdera leverantörernas prestanda regelbundet och att göra justeringar i strategin vid behov. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering är avgörande för att säkerställa att arbetet med att skapa hållbara leverantörskedjor blir framgångsrikt.


Sammanfattningsvis är det viktigt att företag tar ansvar för sin miljöpåverkan och arbetar för att skapa hållbara leverantörskedjor. Men hur kommer man igång? Hur skapar man energi? Kanske behöver du ett Green Team?

 • Är din organisation på en hållbarhetsresa och kämpar för att få draghjälp?
 • Eller har du kanske inte ens börjat resan för att du är osäker på vilket steg du ska ta först?
 • Kanske har du gjort utmärkta framsteg på din hållbarhetsresa men vill veta hur en mer sammanhållen strategi och team organisation kan driva dig vidare.
 • Eller är du en ledare och vill lära dig hur du bättre kan attrahera de bästa och smartaste till din organisation?
 • Kanske är detta mer personligt. Tror du att det inte finns plats i din organisation för din passion för sociala och miljömässiga frågor?


Om du svarade ja på någon av dessa frågor är den här kursen för dig.


Varför är Green team så viktiga för organisationer som inte bara vill överleva den snabbt föränderliga och konkurrensutsatta värld vi befinner oss i utan som vill frodas och vara en plats de mest passionerade och begåvade människorna söker sig till? Ett Green Team utrotar de hinder som förhindrar tillväxt och innovation, förbättrar lagarbete och kultur och levererar sociala, miljömässiga OCH ekonomiska resultat.

Sustainability is a Team Sport:

Deltagarna får en steg-för-steg färdplan

Deltagarna får en steg-för-steg färdplan för att rekrytera och lansera ett grönt team, prioritera initiativ, få draghjälp och övervinna invändningar. I den här kursen är Learners are Doers! Om du följer spelboken kommer du att starta ett hållbarhetsteam!


Kursen innehåller 19 lektioner med lagom innehåll (videor 10 minuter eller mindre); en arbetsbok på 90+ sidor med team- och ledareövningar och aktiviteter, tips, verktyg och resurser; och övningar som hjälper dig att ta ett kalkylblad för Sustainability Team Toolkit som följer med många av lektionerna. Det finns också bonusinnehåll inklusive intervjuer med hållbarhetsexperter.


Kursinnehåll

 • Utveckla ett affärscase och strategisk motivering för ett grönt team.
 • Bygg ett tvärfunktionellt, representativt och produktivt hållbarhetsteam.
 • Prioritera sociala och miljömässiga frågor som teamet ska ta itu med.
 • Planera och implementera hållbarhetsinitiativ, såsom volontärutflykter, avfallsrevisioner och mer.
 • Sätt upp mål för både lagets prestation och tredubbla resultat.
 • Hantera förväntningar och leda teamet genom hinder och invändningar.


Läs mer om kursens delmoment

Jon Kihlman, Advokat

Nivå: Advanced

Handledare: Dr Aurora Dawn Benton.

Distanskurs: Online.

Längd: 20 lektioner

Schema:  I egen takt under 365 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej, men se även Anpassning

Språk: Online lektioner: Engelska (+ textat på engelska). 

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter genomförd kurs..

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Astrapto.

Betalning: Kreditkort.

Kund- eller situationsanpassning

Sustainability is a Team Sport: 

Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.

Om Dr Aurora Dawn Benton

Dr. Aurora Dawn Benton är grundare och Chief Change Agent för Astrapto LLC, vars verksamhetside är att för att främja positiv påverkan på arbetsplatsen.


Dr. Aurora Dawn Benton är en välrenommerad talare och expert inom hållbarhet och hållbara affärsstrategier. Hon har hjälpt företag över hela världen att utveckla hållbara affärsmodeller och att integrera hållbarhet i sina strategier och beslut.


Med över 20 års erfarenhet inom området, är Dr. Aurora Dawn Benton en eftertraktad talare och konsult inom hållbarhet. Hon är också författare till flera böcker och artiklar om ämnet och har mottagit flera priser och utmärkelser för sitt arbete. Dr. Aurora Dawn Benton är en inspirerande och kunskapsrik talare som kan hjälpa företag att ta hållbarhetsfrågorna till nästa nivå.


Hennes kunder inkluderar World Wildlife Fund (Hotel-Kitchen), Sodexo Live (Centerplate), Baltimore Convention Center, Green Seal (hotellets miljöcertifiering), Events Industry Council och olika hotell- och restauranggrupper. Hon har varit tankeledare och volontär i besöksnäringsorganisationer, inklusive en arbetsgrupp för Sustainable Events Standards och Global Sustainable Tourism Council.


Aurora har en doktorsexamen i företagsekonomi i Social Impact Management.