Grundläggande Sourcing - kom igång som taktiskt inköpare.

Är denna kurs för dig?

Om du vill fördjupa dina kunskaper som en taktisk inköpare, har du kommit rätt! Vår omfattande onlinekurs täcker all nödvändig kunskap du behöver för att framgångsrikt verka i rollen som en taktisk inköpare. Kursen, designad av branschexperter, erbjuder en perfekt kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning.


Denna kurs är optimal för individer från alla slags organisationer som vill förstå hur man professionellt kontrakterar material och tjänster. Vi rekommenderar viss erfarenhet av operativt inköp. Kursen är idealisk för operativa inköpare, företagsledare, småföretagare, inköpspersonal, säljlag och alla som önskar en djupare insikt i beslutsprocesserna bakom sourcing.


Lärandemål - taktiskt inköp.

Kurspaketet ger dig förståelse för bland annat de åtta stegen i en modern sourcing-process, hur du håller koll på din leverantörsmarknad och riskbedömning av leverantörer. Dessutom dyker vi djupt ner i den taktiske inköparens dagliga rutiner. Vad är en marknadsanalys? Hur och när utförs den? Här svaras dessa frågor, och EFFSO ger grundläggande kunskap om RFI, RFP och RFQ.


Vi kommer även gå igenom den standardiserade inköpsprocessen, insamling av information om leverantörer, leverantörsrevision, produktkvalificeringsprocessen, hur du utvecklar ett program för leverantörsutveckling och mycket mer. Som en avslutning på kursen erbjuds en 1-till-1 e-möte med en kursinstruktör där teori omvandlas till praktisk tillämpning.


Roll som taktisk inköpare och strategisk sourcing

Termen "Strategic Buyer" återfinns ofta, där uppgifter består av sourcing och kontraktering. Men på grund av den varierade beskrivningen av "Strategic Buyer", har den termen undvikits. Istället väljer vi att dela upp strategisk sourcing i rollerna Inköpsledning och Taktisk inköpare.


Den taktiska inköparen och relationen till operativt inköp beskrivs av Arjan van Weele i boken "Purchasing and Supply Chain Management". Exempel på uppgifter som är en del av den taktiska inköparen inkluderar marknadsanalys, sourcing, hantering av leverantörsförfrågningar, förhandling och kontraktering av leveranser. Rollen innebär också koordinering av produktlivscykler, projektledning inom leverantörsutvecklingsprojekt och mycket mer.


Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO + Hans Nilsson.

Distanskurs: Online + avslutande 1 on 1 e-möte med inköpsexpert.

Längd: 10 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska. Mentor: Svenska eller engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Delkurser:


Efter köp finns följande kurser in din Dashboard (Vi rekommenderar att du tar dem i angiven ordning):


 1. Conducting RFQs by EFFSO

 2. Sourcing process 1

 3. Sourcing process 2a

 4. Sourcing process 2b

 5. Know your suppliers

 6. Market Analyses

 7. Supplier Audit

 8. Product (process) Qualification

 9. Supplier Development by EFFSO

 10. Supplier Management 

 11. Tactical Procurement - 1 on 1

Kursdeltagare taktiskt inköp

Kundanpassning


Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.