Kurspaket: Taktiskt inköp och upphandling.

10 kurser i taktiskt inköp som hjälper dig med en förståelse för de 8 stegen i en modern inköpsprocess, hålla koll på din leverantörsmarknad och dina leverantörer (risk) och produktkvalificering. Alla grundläggande processer i en taktisk inköpares vardag. Instruktörer är Fredrik Axelsson, Hans Nilsson och EFFSO.


Vad är en marknadsanalys? Varför, hur och när görs en marknadsanalys? Det är frågor som besvaras. EFFSO drar grunderna runt RFI, RFP och RFQ. En standardiserad upphandlingsprocess består av steg 1-4, processsteg innan du skickar en offertförfrågan till marknaden samt steg 5-8, processtegen som förbereder en offertförfrågan, kontrakterar en leverantör och implementerar en ny leveranskedja.Know your supplier innebär insamling av information om dina leverantörer och därigenom minska riskerna som naturligt uppstår i försörjningskedjan. Vad är en Supplier Audit, när och varför det är det lämpligt att genomföra en Supplier Audit? Efter delkursen vet du. 


Vad är en produktkvalificeringsprocess samt när och om skall en taktisk inköpare tillämpa denna process. Svaren kommer i kursen och därtill en allmän introduktion till några standardkvalificeringsprocesser. Leverantörsutveckling och hur man bygger ett leverantörsutvecklingsprogram. EFFSO har svaret. 


Supplier Management stödjer ett differentierad engagemang med leverantörer och definierar den mest lämpliga relationen. Genom att optimera leverantörshanteringen optimeras också leverantörernas bidrag.

Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO + Hans Nilsson.

Distanskurs: Online + avslutande 1 on 1 e-möte med inköpsexpert.

Längd: 10 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Delkurser:

 1. Conducting RFQs by EFFSO

 2. Sourcing process 1

 3. Sourcing process 2a

 4. Sourcing process 2b

 5. Know your suppliers

 6. Market Analyses

 7. Supplier Audit

 8. Product (process) Qualification

 9. Supplier Development by EFFSO

 10. Supplier Management 

 11. Tactical Procurement - 1 on 1

Kund- eller situationsanpassning


Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.