Vad det innebär att vara inköpschef

Online kurspaket med Fredrik Axelsson och EFFSO. Kurserna ger dig en förståelse för arbetsuppgifter som står på agendan för en inköpschef / CPO (Chief Procurement Officer).


Professor Nigel Slacks Operation Strategy Matrix är ett utmärkt verktyg för att förstå organisations strategi och stödjer nedbrytning till en inköpsstrategi. Kompetenshantering är ett av de strategiska nyckelområdena inom en inköpsfunktion samtidigt som den säkerställer tillgång till relevanta kompetenser och, när den utförs på rätt sätt, ökar attraktiviteten som arbetsgivare. Introduktion till Sourcing Key Performance Indicators (KPI) och hur man följer upp KPI:er. 


EFFSO ger en introduktion till begreppet kategorihantering (CM) och hur man bygger ett kategorihanteringsprogram. Fortsättnings kursen hjälper de första stegen vid implementering av CM. Kursen innehåller en bredare förklaring av CM samt lämpligt innehåll i en första version av en kategoristrategi (checklistor).


Value Management och olika tillvägagångssätt och verktyg som används. Value management = värde skapande genom leverantörsbasen. Definitionen av CSR, varför är CSR viktigt för inköpsgemenskapen och de första stegen för att skapa en hållbar försörjningskedja.

Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO.

Distanskurs: Online + avslutande 1 on 1 e-möte med inköpsexpert.

Längd: 8 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort eller Paypal

Delkurser för att ge grunderna för en inköpschef


  1. Procurement Mangement

  2. Operation Strategy Matrix

  3. Competence Management

  4. Category Management by EFFSO

  5. Category Management - How to get started

  6. Sourcing KPI by EFFSO

  7. Value Management by EFFSO

  8. CSR and Procurement

  9. Procurement Management - 1 on 1

Kundanpassning


Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.