Om Utbildning för inköpare.

Välkommen till oss, kära inköpare!


Vi är en samlingsplats för inköpare som vill fortsätta utvecklas genom egna initiativ. Vi bygger starka inköpsfunktioner.


Säga vad man vill om Covid-19 men det har skyndat på flera generationer att arbeta och verka på distans. Utbildning Inköp bygger på flexibelt lärande på distans. 


Utbildning Inköp blandar kunskap i små doser, lektioner tillgängliga 24/7, inköps experter och inköpare som vill utvecklas. Dessa mixas ihop till en samlingsplats för inköpare att mötas och lära tillsammans.


2003 började en av våra grundare utbilda inköpare på Logistikprogrammet i Norrköping. Logistikprogrammet var den första KY utbildningen (numera YH) som var inriktad mot inköpsrollen. 2005 börjar grundarna experimentera med att integrera inspelade lektioner och IRL workshops med anknytning till en inköpare vardag. 2019 skapas Learn How To Source som är en samlingsplats där inköpsexperter världen över kan publicera sina lektioner i ett e-Learning format. I december 2021 publiceras siten Utbildning Inköp för att leverera blended learning (online lektioner kombinerat med möten med en mentor) som svensk representant för Learn How to Source.


Utbildning inköp tar avstamp i tanken att alla inköpare skall hitta en bra väg för sin kompetensutveckling, en ambition som ställer krav på en konstant förädling och utökade av utbud. Inköpsrollen är i ständig förändring. Därför välkomnas inköpsexperter till att bidra med kompetensområden.


Utbildare som idag är verksamma på siten:

  • Aurora Dawn Benton
  • Eastcoast Network Partners
  • Hans Nilsson
  • EFFSO
  • Jon Kihlman
  • Fredrik Axelsson
  • David Barr (Real Life Buyer)


Leverans modellen bygger på små byggblock av kunskap som inköparen kan nyttja för att stärka upp ett specifikt kunskapsområde, alternativt kombinera till ett paket eller program. Byggblocken utgörs av online lektioner publicerade på Learn How to Source. Varje kunskapsblock integreras i inköpsroller och en logisk ordning. 

Vår historia

Historien för Utbilning inköp började under Pandemin 2021.

2003

2005

2019

2021

Började en av våra grundare utbilda inköpare på Logistikprogrammet i Norrköping. Logistikprogrammet var den första KY utbildningen (numera YH) som var inriktad mot inköpare.

Börjar grundarna experimentera med att integrera inspelade lektioner och IRL workshops med anknytning till en inköpare vardag.

Skapas Learn How To Source som är en samlingsplats där inköpsexperter kan publicera sina lektioner i ett e-Learning format.

I december 2021 publiceras siten Utbildning Inköp för att inspirera inköpare i Norden att löpande utveckla sig i många små steg.

Våra Utbildare

Fredrik Axelsson

Fredrik Axelsson

Inköp (Online, Kursledare)

Jon Kihlman, Advokat

Jon Kihlman

Advokat (Online)

EFFSO

EFFSO

Inköp (Online)

EFFSO

Dr Aurora Dawn Benton

Inköp (Online)

Learn How to Source logga

Vill du synas här?

Kontakta oss.

Hans Nilsson

Hans Nilsson

Kvalitet (Online)

Paul Rogers

Paul Rogers

Inköp (Online)

Learn How to Source logga

Learn How To Source

Inköp (e-Learnings)

Tillfällig bild

Dave Barr

Inköp (Online)

Samarbete med

Utbildning inköp och Learn How to Source

Utbildning inköp tar avstamp i tanken att alla inköpare skall hitta en bra väg för sin kompetensutveckling, en ambition som ställer krav på en konstant förädling och utökade av utbud. Inköpsrollen är i ständig förändring. 


Därför välkomnas inköps experter till att bidra med kompetensområden. 


Leverans modell bygger på små byggblock av kunskap som inköparen kan nyttja för att stärka upp ett specifikt kunskapsområde, alternativt kombinera till ett paket eller program. Byggblock består av online lektioner publicerade på Learn How to Source. 


Learn How to Source stöttar inköpsexperten att publicera sina kunskaper utan kostnad. Gå till Learn How to Source for mer information

Utbildning inköp levereras av Axelsson Sourcing Partner AB.

Utbildning Inköp levereras av Axelsson Sourcing Partner AB. Utbildning inköp leverarar utbildning för inköpare i Sverige. Genom partnerskap med Learn How to Source ges möjligheten att paketera, för kursdeltagaren, tidseffektiva utbildningar. 


Kursdeltagaren kan välja att köpa enskilda online kurser (Learn How to Source), kurspaket eller program där onlinekurser kombineras med mentorskap.