Operativ inköpare

Vad gör en Operativ inköpare


Låt oss titta närmare på rollen som operativ inköpare, en nyckelpost i många organisationers inköpsfunktion.


Vad är en Operativ Inköpare?
En operativ inköpare är den som hanterar dag-till-dag-aktiviteter inom inköpsfunktionen. De fokuserar ofta på de operativa aspekterna av inköpsarbetet, från orderläggning till leverans av varor och tjänster.


Kärnuppgifter för en Operativ Inköpare:

  • Orderhantering: Ansvarig för att lägga beställningar baserat på behov inom företaget. Detta kan omfatta allt från råmaterial till kontorsmaterial.
  • Leveransövervakning: Följa upp med leverantörer för att säkerställa att varor och tjänster levereras i tid och enligt avtalade specifikationer.
  • Dokumenthantering: Hantera och arkivera inköpsrelaterade dokument såsom orderbekräftelser, fraktsedlar och fakturor.
  • Kommunikation med leverantörer: Etablera och upprätthålla starka relationer med leverantörer, lösa eventuella problem som uppstår under leveransprocessen.
  • Intern samordning: Arbeta nära andra avdelningar, såsom produktion och försäljning, för att säkerställa att inköpsbehov uppfylls korrekt.


Varför är en Operativ Inköpare viktig?

  • Effektivitetsgaranti: Genom att hantera dagliga inköpsaktiviteter ser den operativa inköparen till att företagets verksamhet fortsätter att flyta smidigt.
  • Kostnadskontroll: Genom att noggrant övervaka leveranser och upprätthålla relationer med leverantörer, säkerställer de att företaget får avtalat pris och anslutande värde vid sina inköp.
  • Riskminimering: Genom att snabbt adressera och lösa leveransproblem, bidrar operativa inköpare till att minska driftstörningar och potentiella förseningar.


Operativa inköpare spelar en central roll i den övergripande inköpsprocessen. Medan taktiska inköpare ofta fokuserar på långsiktiga avtal och partnerskap, är det den operativa inköparens uppgift att säkerställa att den dagliga verksamheten körs utan problem. I många företag är de därför ryggraden i inköpsfunktionen.


Hoppas detta ger er en fösta bild av rollen som operativ inköpare och dess betydelse för en organisation! Vill du lära dig mer om vad en operativ inköpare gör, rekommenderas följande grundläggande kurs.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal