Payment terms (betalningsvillkor)

Payment terms

Betalningsvillkor beskriver när köpare skall betala leverantör. Oftast anges Payment terms (PT) i köparens allmänna inköpsvillkor. I praktiken är betalningsvillkor en kredittid som räknas från leveransdag till datum när betalning skall ske (förfallodag). Det vanligaste betalningsvillkoret är 30DN som betyder 30 dagar netto. Om köparen inte betalar i tid träder räntelagen in (om inte parterna inte avtalat något annat). Dröjsmålsränta är en ränta som kunden betalar i kompensation för att hen inte betalat kundfakturan i tid, dvs på förfallodag.

Vanliga betalningsvillkor är också 60DN, 90DN och 120DN. Ibland ser man “30DN end of month” vilket betyder att betalning sker månadsskifte efter att de 30 dagarna löpt.


Men varför vill köpare ha längre kredittid? Varför inte bara komma överens om 30DN och vara nöjd med det? Allt annat lika är en förbättring av betalningsvillkor från 30DN till 60DN ett räntefritt lån på 30 dagar. Men vi vet alla att det är väldigt få tillfällen i livet som gratis pengar är sanning och verklighet.


I kursen Payment Terms beskrivs hur man räknar ut kostnaden leverantör har för kredittid och kan den kan jämföras med den egna kostnaden (ränta) för kapital, dvs värdet av förbättrade betalningsvillkor. Därtill introduceras möjligheten att ta in extern finansiering av kredittiden, en variant som ibland kallas Supply Chain Finance.

Payment terms - advanced course

Att känna till betydelsen av betalningsvillkor (PT), värdet som kan skapas och konsekvenser för kassaflödet är viktigt för en inköpare. Vad är rimliga betalningsvillkor och vad kostar det för leverantören att gå från 30 DN till 60 DN. Det beror på företagets kostnad för kapital dvs den ränta (ibland kallat WACC = Weighted Cost of Capital) som man förväntas skapa på bundet kapital.


Hur räknar men fram den resultat påverkande effekten och vad är värdet av ett verktyget Supply Chain FInance? Gå kursen Payment terms – advanced course.

Fredrik Axelsson

Learn How to Source


Utbildning inköps är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal