Sökmotor för inköpare

Nå snabbare resultat och sök endast i inköpsrelaterade siter.

Pröva vår sökmotor och hitta ny inköpskunskap på ett effektivt sätt.


Sökmotor bygger på Googles verktyg och letar bara i utvalda inköpsrelaterade siter. 


Sökmotorn finansieras via annonser och därför kommer dessa att visas först i sökresultatet, precis som vid en vanlig google sökning.


Pröva att söka både på svenska och engelska då till exempel allt innehåll på Learn How to Source är på engelska.

Glad inköpare

Intressanta vägar framåt


Upptäck olika spår in på inköpsområdet.

Kategori styrning

Kategorihantering är ett detaljhandels- och inköpskoncept där utbudet av produkter som köps av en organisation (eller säljs av en återförsäljare) delas upp i grupper av liknande eller relaterade produkter; dessa grupper är kända som produktkategorier (exempel på kategorier vid ett storköp kan vara: hund och kattmat, mobiltelefoner, vitvaror).Read more

Scope 3

Scope 1 och Scope 2 utsläpp hanteras idag aktivt av de flesta bolag och några (kanske till och med många) fall finns det en seriös aktiv plan. Men allt för få jobbar aktivt med frågan.


Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som alltså sker utanför företagets gränser. (IKEA 97 % i scope 3 & MAXS 99 %)Read more

Kraljic

Kraljic segmenterar leverantörsbasen i fyra kvadranter.

1983 publicerade Peter Kraljic sin matris i en artikel i HBR. I korthet handlar det om två dimensioner: värde och konkurrens (lönsamhet och risk).


"En dag utan Kraljic är ingen bra dag för en inköpare"


Read more

Marknadsanalys

En marknadsanalys genomförs oftast som en del av en kategoristrategi eller som del av en upphandling. På sätt och vis är en RFI (Request for Information) en förenklad marknadsanalys.Read more

Strategisk inköpare

Många gånger ser man beskrivningen Strategisk inköpare där arbetsuppgifterna består av upphandling och kontraktering, något Utbildning Inköp lagt i rollen Taktisk inköpareRead more

Hållbara inköp

Astrapto betyder att belysa och denna kurs belyser de sociala och miljömässiga problem som organisationer möter i sina leveranskedjor och ger rekommendationer för etisk upphandling. Varje organisation köper något varvid varje organisation har en möjlighet att göra en positiv inverkan på människor, planet och vinst genom ansvarsfulla inköp.Read more

Köprätt

Köpesavtalet är ryggraden i internationell handel i alla länder, oavsett deras juridiska tradition eller nivå av ekonomisk utveckling. CISG anses därför vara en av de centrala internationella handelsrättskonventionerna.CISG är resultatet av ett lagstiftningsarbete som startade i början av 1900-talet. Den slutlkiga texten är en avvägning mellan köparens och säljarens intressen.


Read more

Sustainable Audit team

"Engagemang från sakägare är absolut nödvändigt! Men gissa vad. Sakägare är människor. Människor gör saker rörigt och svårt. Det kan vara svårt att ta reda på vad som driver deras beslutsfattande. Även när det verkar vara okomplicerat, som att spara pengar, finns det alltid mer på spel."


Dr Aurora Dawn Benton


Read more

Jobba som Inköpare

Inköpsyrket har något för alla personligheter, från inköpsanalytiker som gillar att se möjligheter i stora datamängder till visionära kategoriägare.


Read more

Kompetenskartläggning

Competence management är ett av de strategiska nyckelområdena inom en inköpsfunktion och syftar till att säkerställ tillgång till relevanta kompetenser och, när den utförs på rätt sätt, ökar attraktiviteten som arbetsgivare.


Read more

Strategiskt inköp

Många gånger ser man beskrivningen Strategisk inköpare där arbetsuppgifterna består av upphandling och kontraktering, något Utbildning Inköp lagt i rollen Taktisk inköpare. Pga. de spretiga beskrivningarna av Strategisk inköpare, har den rollen undvikits.


Read more

Operativ Inköpare

En operativ inköpares (kanske till med inköpsfunktionens) viktigaste dokument är inköpsorder. Inköpsorder ställs oftast ut med hjälp av ett affärssystem och stödjande processer.Operativ inköpare säkerställer att leverantören ordererkänner, håller affärssystemet uppdaterat relaterat till eventuella förändringar (identifiera, hantera och förebygga kort- och långvarig materialbrist från leverantörer).


Read more

Supplier Management

Supplier Management innebär att differentiera (optimera) relationen till leverantörer. Genom att optimera leverantörshanteringen (resursfördelning inom inköpsfunktionen) optimeras förhoppningsvis leverantörernas bidrag.Read more

Vad är en inköpsorder

Inköpsordern (ofta säger man PO som är kort för Purchase Order) är det viktigaste dokumentet i en inköpsverksamhet och är ett avtal mellan två parter.


POn definierar vad som köps in samt under vilka villkor och förutsättningar.Read more

Cirkulär ekonomi

Från en inköpares perspektiv

Cirkulär ekonomi är en modell som syftar till att minska avfall genom att maximera användningen av resurser och material. Istället för att tillverka, använda och sedan kasta bort produkter, arbetar cirkulär ekonomi för att skapa en sluten krets av återanvändning och återvinning.Read more

Inköpsvilkor

Eller allmänna inköpsvillkor som det ofta heter på svenska. Både den taktiske och den operativa inköparen behöver förstå, och helst kunna skriva, sin organisations allmänna villkor för att hantera den kommersiella risken.Read more

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor beskriver när köpare skall betala leverantör. Oftast anges Payment terms (PT) i köparens allmänna inköpsvillkor. I praktiken är betalningsvillkor en kredittid som räknas från leveransdag till datum när betalning skall ske (förfallodag). Det vanligaste betalningsvillkoret är 30DN som betyder 30 dagar netto. Om köparen inte betalar i tid träder räntelagen in (om inte parterna inte avtalat något annat)Read more

Hållbar upphandling

Argument för hållbar upphandling

  1. The Tragedy of the Commons – vi delar resurser som ekosystemtjänster (luft, hav, vilda djur, etc.) så vi delar ansvaret för att ta hand om dessa saker.
  2. Earth Overshoot Day visar att vi lever över våra tillgångar. Den dagen 2020 var den 22 augusti.
  3. Hållbarhet kan vara utmanande när människor ser det som en massiv, global sak. Vi måste göra det relaterat till människor och alla måste förstå att vi är sammankopplade som ett globalt samhälle.


Read more

Handla lokalt

Att köpa lokalt är en populär och nödvändig trend som borde tilltala köpare eller andra intressenter. Det finns ingen bestämd radie för var lokalt är men de flesta tänker mer regionalt, inom 100 till 250 kilometer.


Read more

Vad gör en inköpare?

En inköpare ansvarer för att köpa tex. material, förnödenheter eller utrustning till en organisation Uppgifter inkluderar att förhandla affärer med leverantörer, driva skifte till hållbara produkter/tjänster och mycket, mycket, mer......


Read more

Inköpsutbildning

Det finns många vägar till att bli inköpare. Men vilka egenskaper krävs och vilka typer av utbildningar finns det?


Read more

Inköpschef

Inköpschef - styr och fördelar arbetet inom inköpsfunktionen med hjälp av:


  1. Kategoristyrning.
  2. Processer och verktyg.
  3. Organisation och resurser.


Read more

Taktisk inköpare

Rollen Taktisk inköpare och gräns mot Operativt inköp beskrivs av Arjan van Weele i boken Inköp och Supply Chain Management.


Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen Taktisk Inköpare är marknadsanalys, upphandling, hantering av leverantörsofferter, förhandling och kontraktering av de leveranser som organisationen behöver.


Read more