STRATEGISK INKÖPARE BLIR INKÖPSLEDNING OCH TAKTISK INKÖPARE

UTBILDNING TILL STRATEGISK INKÖPARE

Strategiska inköpare i diskussion

Välkommen till vår plattform där vi lyfter fram vikten av specialiserad inköpsutbildning för att bli en framgångsrik inköpare. I dagens snabbt föränderliga affärsvärld är det avgörande att ständigt utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vår inköpsutbildning är designad för att ge dig de verktyg och insikter som behövs för att navigera framgångsrikt i komplexa inköpsprocesser.


Varför Inköpsutbildning är kritisk

Som en strategisk inköpare spelar du en central roll i att forma din organisations framtid. En omfattande inköpsutbildning förbereder dig för att effektivt hantera allt från kostnadskontroll och leverantörsförhandlingar till riskhantering och hållbarhetsfrågor. Genom att förbättra dina kunskaper och färdigheter kan du bidra till både kort- och långsiktiga affärsresultat.


Fördelarna med att vara en Strategisk Inköpare

Att vara en strategisk inköpare innebär att du är mer än bara en transaktionsfokuserad individ; du är en viktig del av organisationens strategiska planering. Genom vår inköpsutbildning kommer du att lära dig att:

  • Analysera marknadstrender och inköpsdata för att fatta välgrundade beslut.
  • Bygga och underhålla effektiva relationer med nyckelleverantörer.
  • Utveckla och genomföra inköpsstrategier som stödjer företagets övergripande mål.
  • Navigera i juridiska och etiska aspekter av inköp.


Anpassad Inköpsutbildning för dina behov

Vi förstår att varje individ och organisation har unika behov. Därför erbjuder vi anpassade utbildningsprogram som riktar sig till både nya och erfarna inköpare. Våra kurser täcker allt från grundläggande principer till avancerade strategiska koncept, allt för att säkerställa att du är väl rustad för att möta morgondagens utmaningar.


Ta nästa steg i din karriär

Investera i din framtid genom vår inköpsutbildning. Oavsett om du är ny på området eller en erfaren strategisk inköpare, har våra kurser det du behöver för att nå nästa nivå i din karriär. Hus Utbildning inköp är strategsikt inköp delat på rollerna Inköpsledning och Taktisk inköpare.


Pga. de spretiga beskrivningarna av Strategisk inköpare, har den rollen undvikits. Strategisk inköpare, i anställningsannonser, är mer indikation på att individen som efterfrågas är erfaren än beskrivning av en roll.

Strategisk inköpare blir Inköpsledning


Nästan alla organisationer har ett mål med sin verksamhet och en plan (strategi) för att nå målen. Även en inköpsfunktion (och dess leverantörer) bidrar till strategin genom att ha de mest lämpliga leverantörerna kontrakterade (med rätt sorts kontrakt). Inköpschefen styr och fördelar arbetet inom inköpsfunktionen med hjälp av:  

  • Kategoristyrning.
  • Processer och verktyg.
  • Organisation och resurser.


Vill du lära dig mer om vad en inköpschef gör, rekommenderas följande grundläggande kurs om Inköpschefens ansvar.

Strategisk inköpare blir taktisk inköpare


Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen Taktisk Inköpare är marknadsanalys, upphandling, hantering av leverantörsofferter, förhandling och kontraktering av de leveranser som organisationen behöver. Det sker genom att driva och delta i tvärfunktionella kategori/upphandlingsteam och förbättringsinitiativ. Supplier Management stödjer ett differentierad engagemang med leverantörer och definierar den mest lämpliga relationen. Genom att optimera leverantörshanteringen optimeras också leverantörernas bidrag.


I rollen ingår även koordinering av produktinfasning/utfasning, projektledning i tex leverantörsutvecklingsprojekt, processen Know your supplier (insamling av information om leverantörer och därigenom minska riskerna som naturligt uppstår i försörjningskedjan), Supplier Audit (när och varför det är det lämpligt att genomföra en Supplier Audit) och eventuell en produktkvalificeringsprocess.


Vill du veta mer rekommenderas kurspaketet om rollen taktisk inköpare som hjälper dig med en förståelse för de 8 stegen i en modern inköpsprocess, hålla koll på din leverantörsmarknad och dina leverantörer (risk) och produktkvalificering. Alla grundläggande processer i en taktisk inköpares vardag.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Google Pay / Apple Pay)) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal