Strategiskt inköp

Strategiskt inköp 

Många gånger ser man beskrivningen Strategisk inköpare där arbetsuppgifterna består av upphandling och kontraktering, något Utbildning Inköp lagt i rollen Taktisk inköpare. Pga. de spretiga beskrivningarna av Strategisk inköpare, har den rollen undvikits.


Läs mer nedan om Inköpsledning eller prova kursen om taktiskt inköp.

Inköpsteam

Management

Nästan alla organisationer har ett mål med sin verksamhet och en plan (strategi) för att nå målen. Även en inköpsfunktion (och dess leverantörer) bidrar till strategin genom att ha de mest lämpliga leverantörerna kontrakterade (med rätt sorts kontrakt). 


Inköpschefen styr och fördelar arbetet inom inköpsfunktionen med hjälp av:  

  • Kategoristyrning.
  • Processer och verktyg.
  • Organisation och resurser.


Vill du lära dig mer om vad en inköpschef gör, rekommenderas följande grundläggande kurs.

Blog post: Strategiskt inköp kontra rollen Taktisk inköpare.


Många gånger ser man beskrivningen Strategisk inköpare där arbetsuppgifterna består av upphandling och kontraktering, något Utbildning Inköp lagt i rollen Taktisk inköpare. Pga. de spretiga beskrivningarna av Strategisk inköpare, har den rollen undvikits. Strategisk inköpare, i anställningsannonser, är mer indikation på att individen som efterfrågas är erfaren än beskrivning av en roll. Utbildning inköp väljer att fördela strategiskt inköp på rollerna Inköpsledning och Taktisk inköpare.


Nästan alla organisationer har ett mål med sin verksamhet och en plan (strategi) för att nå målen. Även en inköpsfunktion (och dess leverantörer) bidrar till strategin genom att ha de mest lämpliga leverantörerna kontrakterade (med rätt sorts kontrakt). Inköpschefen (rollen inköpsledning/Procurement Management) styr och fördelar arbetet inom inköpsfunktionen med hjälp av:


  • Kategoristyrning.
  • Processer och verktyg.
  • Organisation och resurser.


Rollen Taktisk inköpare och gräns mot Operativt inköp beskrivs av Arjan van Weele i boken Inköp och Supply Chain Management.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen Taktisk Inköpare är marknadsanalys, upphandling, hantering av leverantörsofferter, förhandling och kontraktering av de leveranser som organisationen behöver. Det sker genom att driva och delta i tvärfunktionella kategori/upphandlingsteam och förbättringsinitiativ. Supplier Management stödjer ett differentierad engagemang med leverantörer och definierar den mest lämpliga relationen. Genom att optimera leverantörshanteringen optimeras också leverantörernas bidrag.


I rollen ingår även koordinering av produktinfasning/utfasning, projektledning i tex leverantörsutvecklingsprojekt, processen Know your supplier (insamling av information om leverantörer och därigenom minska riskerna som naturligt uppstår i försörjningskedjan), Supplier Audit (när och varför det är det lämpligt att genomföra en Supplier Audit) och eventuell en produktkvalificeringsprocess.


Vill du veta mer rekommenderas kurspaketet om rollen taktisk inköpare som hjälper dig med en förståelse för de 8 stegen i en modern inköpsprocess, hålla koll på din leverantörs marknad och dina leverantörer (risk) och produktkvalificering. Alla grundläggande processer i en taktisk inköpares vardag.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal