Supplier management

Supplier Management innebär att differentiera (optimera) relationen till leverantörer. Genom att optimera leverantörs hanteringen (resursfördelning inom inköpsfunktionen) optimeras förhoppningsvis leverantörernas bidrag.


Lär dig mer om Supplier management.


Kraljics matris kan hjälpa dig gruppera dina leverantörer och vill du lära dig mer om modellen rekommenderas kursen Get to know Kraljic and his matrix.

Fredrik Axelsson, utbildare tillsammans med EFFSO i Supplier Management

Know your supplier


Ett annat perspektiv på Supplier Management är att hålla koll på och minimera risker som löpande, och naturligt, uppkommer bland leverantörer. Det finns olika processer och verktyg som kan användas för att bevaka förändringar. Allt ifrån att leverantör genomför själv utvärdering (self assessment) till tredje parts leverantörer (som tex DNB) och programmerbara crawlers som letar efter uppdateringar och nyheter om dina leverantörer på webben. Lär dig mer om Know your supplier processer


Supplier development

Som en del av Suppler management kan man genomföra leverantörsutvecklings program (Supplier development). EFFSO presenterar koncept, struktur och arbetsätt i en kursen Supplier development by EFFSO.

Supplier Management och SRM (Supplier Relationship Management)

Ja, det finns lite olika ideer runt vad som skiljer (om det skiljer något) mellan begreppen Supplier Management och Supplier relationship management. Utbildning Inköp vågar inte sig på några definitioner utan konstaterar att de grundläggande tankarna om att investera tid och resurser i de viktigaste (nuvarande och framtida) leverantörerna är gemensam i de allra flesta beskrivningar som presenteras.


Om man skall luta sig på någon verkar boken Supplier Relationship Management: Unlocking the Hidden Value in Your Supply Base av Jonathan O'Brien vara en bra startpunkt.

Learn How to Source


Utbildning inköps är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 - 60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare löpande skall bygga sin kunskap på eget initiativ. 


Kurserna köps med kreditkort (eller Paypal konto) och köparen har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal