Supply chain scope 3 - utsläpp Inköparens ansvar

Supply chain scope 3 - utsläpp hos leverantörer


Scope 1 och Scope 2 utsläpp hanteras idag aktivt av de flesta bolag och några (kanske till och med många) fall finns det en seriös aktiv plan. Men allt för få jobbar aktivt med frågan.


Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som alltså sker utanför företagets gränser. (IKEA 97 % i scope 3 & MAXS 99 %) 


Därför är det viktigt att inköpare arbetar aktivt med Scope 3 som berör supply chain i organisationers leverantörsbas. Dels för att upplevas som en seriös aktör relativt organisationens kunder och övriga stakeholder (aktieägare, etc) dels för att det är absolut nödvändigt att minska vår miljöpåverkan. 


Inköparen har en central roll och ett centralt ansvar. Vill du lära dig mer om hur en inköpare skall agera och hur inköparen kan ta sitt ansvar rekommenderas Dr Aurora Dawn Bentons kurser.


Ingår hemarbete i Scope 3?


UN Global Compact höll nyligen ett webseminar med titeln "Reducing Scope 3 Emissions: Employee Commuting and Homeworking"


Ett urval av summerande punkter från seminariet:

  • När man sätter upp vetenskapsbaserade mål genom initiativet Science Based Targets (SBTi) måste företag, vars Scope 3-utsläpp står för mer än 40 % av sina totala utsläpp, sätta Scope 3-mål.
    • Företag måste sätta upp ett eller flera kortsiktiga mål som tillsammans täcker minst två tredjedelar av Scope 3-utsläppen för kortsiktiga mål. När man sätter långsiktiga nettonollmål i linje med SBTi:s netnoll standard måste målen täcka 90 % av Scope 3-utsläppen.
  • Anställdas pendlingsutsläpp måste inkluderas i vetenskapsbaserade mål, men att inkludera utsläpp av hemarbete är valfritt (även om det rekommenderas). När man väljer ett basår för mål bör ett företag välja det första året för vilket de har ett korrekt och representativt fotavtryck.


Om man låser vid antagandet att hemarbete/pendling ingår i Scope 3 (avsett om det är rätt eller fel) och att det är företagets intresse att hemma kontoret har nettnoll standard och att pendling har nettnoll standard. Kommer det innebära att framtida personalförmåner är snåla vitvaror, elbilar + laddare, solceller, hemmabatterier eller Orbital Shower? Kanske skall hemmakontorets elförbrukning rapporteras genom skrivbordsbundna elmätare?


För mig var UN Global Compacts webinar en ögonöppnare rörande hur långt Scope 3 ansvar kan sträcka sig.


Om du vill veta mer om hur en organisation kan komma igång med sitt ESG arbete, och inspirera till start, rekommenderas Dr Aurora Dawn Bentons kurspaket


Publicerat 2022-03-31