Sustainable Audit Team

"Engagemang från sakägare är absolut nödvändigt! Men gissa vad. Sakägare är människor. Människor gör saker rörigt och svårt. Det kan vara svårt att ta reda på vad som driver deras beslutsfattande. Även när det verkar vara okomplicerat, som att spara pengar, finns det alltid mer på spel." 


Dr Aurora Dawn Benton

Dr Aurora Dawn Benton

Sustainable Audit team

The stakeholder imperative

Avgörande för framgång är att få med sakägare. Sakägare kan tex vara:

  1. Chefer
  2. Användare av inköpta produkter och tjänster
  3. Leverantörer
  4. DItt företags kunder


Bygg ditt team med rätt deltagare men säkarställ även att du har alla sakägare med på spåret.

Lär dig mer i Dr Aurora Dawn Bentons kurs om Sustainable Procurement


Är du Inköpschef och funderar över hur du skall fomera ett arbetsätt att komam igång.

Lär dig mer i Dr Aurora Dawn Bentons kurs om Green Team.