Utbildning Inköpare -Kompetenskartläggning

Competence management med Fredrik Axelsson

Hitta rätt utbildning inköpare!, det är inte lätt att förstå var och hur man skall utbilda sig.


Competence management är ett av de strategiska nyckelområdena inom en inköpsfunktion och syftar till att säkerställ tillgång till relevanta kompetenser och, när den utförs på rätt sätt, ökar attraktiviteten som arbetsgivare. 


Strategi är viktigt eftersom de resurser som finns för att nå mål vanligtvis är begränsade. Strategi innebär i allmänhet att sätta upp mål och prioriteringar, fastställa åtgärder för att uppnå målen och mobilisera resurser för att utföra åtgärderna.

En strategi beskriver hur målen kommer att uppnås med hjälp av resurser. 


Utbildning inköp delar upp inköpsfunktionens resurser i tre roller; Operativ, Taktiskt inköpare samt Inköpschef. Inom respektive roll kan man tänka att man skall ha passande personlighet, kunskap om aktuell leverantörsmarknad och kunskap om metoder och arbetssätt inom inköp. Metoder och verktyg är ju generisk kunskap och något man systematiskt kan förbättra. 


Frågan man ställer sig är hur man försörjer organisationen med resurser/kompetenser som krävs för att genomföra strategin. Men vilka kompetensområden finns inom inköp och hur skall man tänka när man bygger kompetens inom en inköpsfunktion? Vill du veta mer om detta område rekommenderas kursen Competence Management.

Self assessment - ett bra stöd när man skall hitta rätt utbildning inköpare.

Utbildning inköp bygger på tanken att ny kunskap införskaffas på eget initiativ i många steg. Men vilken kunskap skall införskaffas? Det är en rimlig fråga att ställa sig. En själv utvärdering mot en inköpsroll hjälper till att identifiera kunskapsgap som är lämpliga att åtgärda och ger även en vägledning hur gapet kan täppas till.


Fördelarna med Utbildning inköps self assessment är:

  1. Genomförs på egen hand.
  2. Online och kan genomföras när det passar individen (tar ca 15-20 minuter).
  3. Kostnadsfri. 
  4. Kan genomföras hur många gånger som helst.
  5. Ger råd om kunskapsområden att förbättra (inklusive förslag på åtgärd).
  6. Vid 100% korrekta svar utfärdas ett certifikat.


Utbildning inköps self assessment (leveras i samarbete med LHTS) består av en kort video som introducerar rollen och kunskapsnivås som skall utvärderas. Själva utvärderingen består av 5 avsnitt med fyra frågor (flervalsfrågor) per avsnitt. Varje avsnitt representerar ett kunskapsområde inom rollen.


Om du har svårt att svara på frågorna, vilket indikerar att det finns några kunskapsgap för att förstå rollen fullt ut, hittar du rekommendationer i slutet av varje avsnitt och i anslutning till respektive fråga.


Om du slutför alla 5 avsnitten med 100 % korrekta svar kan du ladda ner ett Certifikat från Learn How to Source. Notera att nyttan av en självutvärdering kommer av egen reflektion och egna initiativ. Efter genomförda kurser har du en egen plan för utbildning inköpare.- grunderna inom inköp sätts på plats.