Egen analys inköpskompetens

Certifiering av inköpare - självutvärdering


Certifiering sker genom sjlävutvärdering och certifikaten är roll- och kunskapsnivå baserade. Utbildning inköp bygger på tanken att ny kunskap införskaffas på eget initiativ i många steg. Men vilken kunskap skall införskaffas? Det är en rimlig fråga att ställa sig. En själv utvärdering mot en inköpsroll hjälper till att identifiera kunskapsgap som är lämpliga att åtgärda och ger även en vägledning hur gapet kan täppas till.


Fördelarna med Utbildning inköps self assessment är:

 1. Genomförs på egen hand.
 2. Online och kan genomföras när det passar individen (tar ca 15-20 minuter).
 3. Utan kostnad. 
 4. Kan genomföras hur många gånger som helst.
 5. Ger råd om kunskapsområden att förbättra (inklusive förslag på åtgärd).
 6. Vid 100% korrekta svar utfärdas ett certifikat.


Utbildning inköps self assessment består av en kort video som introducerar rollen och kunskapsnivås som skall utvärderas. Själva utvärderingen består av 5 avsnitt med fyra frågor (flervalsfrågor) per avsnitt. Varje avsnitt representerar ett kunskapsområde inom rollen.


Om du har svårt att svara på frågorna, vilket indikerar att det finns några kunskapsgap för att förstå rollen fullt ut, hittar du rekommendationer i slutet av varje avsnitt och i anslutning till respektive fråga.


Om du slutför alla 5 avsnitten med 100 % korrekta svar kan du ladda ner ett Certifikat från Learn How to Source. Notera att nyttan av en självutvärdering kommer av egen reflektion och egna initiativ.


Certifiering Operativt Inköp - självutvärdering

(introduktion och basnivå)

Följande processer ingår i den operativa inköpsrollen:


 • Forecasting.
 • Ordering.
 • Order acknowledgement.
 • Order Management.
 • Delivery monitoring.
 • Delivery Quality.
 • Invoice management.
 • Supplier Measurement.
 • Excess and Obsolete management

Certifiering Taktiskt inköp - självutvärdering

(Introduktion och basnivå)

Följande processer ingår i den taktiska inköpsrollen:


 • Spend analyses.

 • Market analyses.

 • Sourcing process (including basic level International sales law).

 • Supplier Development


 • Know your supplier

 • Supplier Audit

 • Product qualification.

Certifiering Inköpsledning - självutvärdering

(Introduktion och basnivå)

 

Följande processer ingår i rollen Inköpsledning:


 • Company strategy to Procurement Strategy.

 • Key Stakeholder Management.

 • Category Management.

 • Competence Development.

 • Scorecard KPI.

 • Methods and Tools.