Behovs driven utbildning.


Utbildning Inköp skapar en anpassad utbildning för inköpare genom att kombinera tillgängliga resurser, även de inom din organisation. Mottagare av ny kunskap kan vara medarbetare på inköpsfunktionen, sakägare eller leverantörers kontaktpersoner.


Utbildning inköp samarbetar med Learn How to Source och därmed är online kursen den viktigaste byggstenen. Kunskap skall tillföras organisation och individer i mindre portioner, på ett integrerat sätt, under en längre period och med utrymme för löpande reflektion (microlearning). Runt online kursen kan ytterligare värde skapas genom certifikat, blended learning (online eller onsite seminarier), mm. 


Målet är att stödja den utbildning som för närvarande är nödvändig i din organisation.

  


Kund case 1: Online kurs som stöd i Supplier onboarding. 


Vad säger standardvillkoren, hur ska leverantören läsa din prognos, vilka öppettider har din varumottagningsavdelning, hur är processen för att hantera spårbarhet.... listan med information är lång när du startar en ny leverantörsrelation. Varför inte lägga all information som krävs i en eLearning som leverantörsrepresentanten kan komma åt när som helst? Du kan låta en leverantörsrepresentant läsa och bekräfta att hen accepterar företagets uppförandekod. Kanske till och med "certifiera" leverantörsrepresentanten med en quizz.


Supplier onboarding kursen levereras som en online kurs och en länk på kundens leverantör portal sida. Kursen "hostas" hos Learn How to Source och kan till exempel innehålla följande avsnitt:

  • intro av VD.
  • Introduktion av företaget (senaste nytt).
  • Viktiga instruktioner/dokument leverantören ska känna till och efterleva.
  • Annan viktig information inom till exempel hållbarhet.
  • Ladda ner, underteckna och ladda upp uppförandekoden.
  • Slutord från inköpschef.
  • Quiz och nedladdning certifikat.


Kursen kan uppdateras löpande och är ett bra verktyg för att nå ut till leverantörsbasen med nyheter och förändringar. 

  


Kund case 2: Elearning som del av introduktion av anställda.


I en global decentraliserad organisation är det svårt att nu ut med gemensamma krav som till Code of Conduct och Hållbarhetskrav. Skapa en eLearning som alla berörda inom företaget kan få åtkomst till utan möten över flera tidszoner och tidspress. Låt var och en ta till sig den nya kunskapen i egen takt och följ sedan upp med frågesessions eller en Q&A summering. Exempel från Hexatronic nedan (obs delmängd från kurs):

Procurement staff training

Kund case 3: Blended learning skapar en gemensam kunskapsplattform inom inköpsfunktionen.


Kunden har rekryterat relativt många inköpare, både mer juniora och erfarna, och fann att det saknades ett gemensamt språk att "tala inköp". Rollerfördelning fanns i verksamhetsledningssystemet men man talade förbi varandra och det vara behov av en begreppsplattform. Genom att bygga en kundanpassad 10 veckors kurs baserad på Grundubildning inköp kunde en gemensam begreppsvärld skapas samtidigt som de veckovisa mötena (under kursen) knöt an till kundens vardag,


Låt kunskap skapa energi och vara bärare av nödvändig förändring. Utbildning inköp lyssnar in dina behov och stöttar hela processen till färdigt utbildningspaket (inklusive statistik över användning).


Det är enklare och går fortare än du tror.

Kund case 4: Kund tog en annan väg vid rekrytering av en Category Manager


När du rekryterar en ny medlem till inköpsteamet, som en kategorichef, vilka färdigheter och erfarenheter söker du efter?

Listan på krav och erfarenheter kan bli ganska lång när en inköpschef börjar brainstorma. Förmodligen vill chefen ha någon som kan vara igång på kort tid, känner till leverantörsmarknaden i den aktuella kategorin, känner till relaterade teknologier och kan driva förändringar med hjälp av det tvärfunktionella angreppssättet inom kategorihanteringskonceptet.


Kunde började med produkt- och marknadskunskaper och personliga egenskaper (förmåga att driva energi och driva förändring), och antog att Utbildning Inköp kan bygga upp inköpskompetensen.


Eftersom en kategorichefsroll är strategisk och en chefsroll som driver förändring, är de individuella förmågorna och erfarenheterna viktigare än att "veta vad kategoristyrning är". Om du vill ha banbrytande tänkande och uppmärksamhet på intressentsidan är marknads- och produktförståelse viktigare än att kunna följa en kategorihanteringsprocess.


Det var därför kunden valde att rekrytera en CTO från ett specialistföretag på marknaden och bad om Utbildning Inköp att stödja med ett utbildningsprogram för att bygga upp inköps- och kategorihanteringskompetensen.


Utbildning inlöp har ett individuellt 10-veckors program som ger det väsentliga inom inköp samt senior mentorskap under programmet. Programmet är distanserat och kombinerar onlineföreläsningar med webbmöten.

Resurser i nätverket


Utbildning Inköp har tillgång till en mycket stark uppsättning experter redo att hjälpa till.....