Bokcirkel för inköpare

Utbildning inköp hjälper till att förmedla kontakter till, för inköpare, intressanta bokcirklar. 


Bokcirkel är ett intressant och givande sätt att lära sig nya ämnen. Genom att läsa en bok, dela sina tankar med andra och lyssna på andras reflektioner utökas möjligheten till inlärning och möjligheten till "real life examples". 

Bokcirkel hos Utbildning inköp samordnas av Fredrik Axelsson

Bokcirkel förhandlingsteknik


Förhandlingsteknik är nära knuten till hur man är som person och det finns dussintals, om inte tusentals, kurser och böcker i ämnet. 


Men gemensamt för alla inköpare är behovet av en struktur och ett språk som ger möjlighet att förbereda och samspråka om förhandling. Boken "Vägen till ja" är en mycket bra första bok att läsa om förhandlingsteknik och ger rätt struktur vid genomförande av en förhandling. (läs mer)

Vägen till Ja

Förhandlingstips med Real Life Buyer, Dave Barr.

Dave Barr, Real Life Buyer, ger förhandlingstips som samlats in under hans karriär inom inköp och som internationell affärsman.