Utbildningar för inköpare 

Kurspaket i samarbete med Learn How To Source.

Rollbaserade utbildningar för inköpare


Utbildning Inköp samarbetar med Learn How to Source (LHTS). Kurspaket består av flera kurser paketerade mot en roll eller kunskapsområde. Varje kurs är 15-60 minuter långa, på engelska och online. Efter varje kurs kan du ladda ned ett kursintyg.


Kurspaket om Operativt inköp, Taktiskt inköp och Inköpsledning kan köpas för en grupp deltagare och då ingår även handledning och avstämningsmöten. Hur kan den kunskap som kurserna introducerat omvandlas till nytta i kursdeltagarens vardag är temat för mötet. 


  • Learn How to Source är en web shop med online lektioner tillgängliga 24/7. Du väljer kurs eller paket, betalar med ditt kreditkort och kan omedelbart streama kursen. Varje kurs har ett Quiz och det utfärdas ett kursintyg som kan laddas ned efter slutförande.
  • Kursmaterial (PPT/Excel) som presenteras under kursen finns tillgängligt för nedladdning i slutet av delkursen.
  • Korttransaktioner hanteras av Stripe, Apple Pay och Google Pay.

Introduktion till inköp

INTRODUKTION TILL INKÖP MED FREDRIK AXELSSON

Funderar du över vad som egentligen ligger bakom rollen som inköpare? Då är detta den perfekta utbildningen för dig. Kurspaketet ger en djupgående introduktion till inköpsyrkets mångfacetterade värld. Från operativa uppgifter till taktiska strategier och ledarskap inom inköp, kommer du att erhålla en solid grund för att förstå de kritiska processerna som krävs för att framgångsrikt driva en inköpsfunktion.


Nivå: Introduktion

Handledare: Fredrik Axelsson.

Distanskurs: Online.

Längd: 2 + 3 delkurser, 5-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska (även textat).

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay.

Operativt inköp

OPERATIVT INKÖP MED EFFSO
OPERATIVT INKÖP MED FREDRIK AXELSSON

Har du redan en grundläggande förståelse för inköp och känner att du är redo att rikta in dig på en specifik inköpsroll? Då är detta kurstillfället för dig. EFFSO ger dig en djupgående introduktion till inköpsfunktionens nyanser samt de senaste trenderna och förändringarna som präglat branschen.


Kursen bygger på Arjan van Weeles distinktion mellan operativt och taktiskt inköp samt Gadde och Håkanssons insikter kring vad inköpare faktiskt köper in. Det är inte bara vad du köper in som är avgörande – det påverkar också hur den operativa inköparen arbetar. Det är viktigt att inse att tillämpningen av etablerade inköpsprocesser kan skifta, beroende på specifika egenskaper hos de produkter eller tjänster som köps in.


Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson och EFFSO.

Distanskurs: Online.

Längd: 6+1 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare eller för en grupp om 5 deltagare.

Mentorskap: Ja, vid köp av Grupp.

Språk: Online lektioner: Engelska (även textat). Mentor: Svenska eller engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay.

Taktiskt inköp - upphandling.

TAKTISKT INKÖP MED FREDRIK AXELSSON
TAKTISKT INKÖP MED EFFSO

Har du redan erfarenhet som operativ inköpare men känner en önskan att fördjupa ditt arbete inom mer kommersiella aspekter av inköp? Denna utbildningsserie omfattar 10 kurser som ger dig insikter och verktyg för att bemästra de 8 stegen i en modern inköpsprocess. Du får också kunskap för att noggrant övervaka din leverantörsmarknad, förstå risker kopplade till dina leverantörer och säkerställa produktkvalificering. Detta är de grundläggande processer som en taktisk inköpare stöter på i sin dagliga verksamhet.


Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO + mm.

Distanskurs: Online.

Längd: 10+1 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare eller för en grupp om 5 deltagare.

Mentorskap: Ja, vid köp av Grupp.

Språk: Online lektioner: Engelska (även textat). Mentor: Svenska eller engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Vad det innebär att vara inköpchef

TAKTISKT INKÖP MED EFFSO
TAKTISKT INKÖP MED FREDRIK AXELSSON

VIll du förstå inköpschefsyrket? Vad ingår i rollen och hur skall en inköpschef verka? Kurserna ger dig en förståelse för arbetsuppgifter som står på agendan för en CPO (Chief Procurement Officer).


Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO.

Distanskurs: Online.

Längd: 8 delkurser, 15-25 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare eller för en grupp om 5 deltagare.

Mentorskap: Ja, vid köp av Grupp.

Språk: Online lektioner: Engelska (även textat). Mentor: Svenska eller engelska.

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Grundläggande inköpsbegrepp - EFFSO.

GRUNDLÄGGANDE INKÖPSBEGREPP MED EFFSO

Kurspaketet ger en djupdykning i centrala inköpsbegrepp såsom Spend Analys, Kategoristyrning samt en utförlig genomgång av terminologi som RFI, RFP och RFQ. Vidare utforskas ämnen kring leverantörsutveckling och hur man strukturerat bygger upp ett leverantörsutvecklingsprogram, bland mycket annat.


Nivå: Basic

Handledare: EFFSO.

Distanskurs: Online.

Längd: 8 delkurser, 15-20 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska (även textat).

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Internationell Köprätt för inköpare.

INTERNATIONELL KÖPRÄTT MED AURORA DAWN BENTON

"International Sales Law för Inköpsproffs" är en avancerad kurs rekommenderad för alla inom inköpsbranschen, vare sig du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Denna kurs passar särskilt bra för dem som redan besitter grundläggande kunskaper inom inköp eller för dem som vill bygga vidare på tidigare inlärning.


Nivå: Advanced.

Handledare: Jon Kihlman.

Distanskurs: Online.

Längd: 6 delkurser, 30 - 60 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare eller för grupp om upp till 10 deltagare som inkludera en dag på plats med Jon Kihlman.

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska (även textat på engelska och svenska).

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Sustainable Procurement med Dr Aurora Dawn Benton

SYSTAINABLE PROCUREMENT MED DR AURORA DAWN BENTON

Den här kursen är perfekt för alla i vilken typ eller storlek av organisation som helst som vill lära sig mer om hur man kan förbättra miljömässiga och sociala prestationer i den dagliga verksamheten. Ingen expertis eller erfarenhet inom hållbarhet krävs. Den är idealisk för inköpare men också chefer, småföretagare, säljteam och alla som vill bättre förstå hållbarhet och ta praktiska steg i rätt riktning.


Nivå: Advanced

Handledare: Dr Aurora Dawn Benton.

Distanskurs: Online.

Längd: 4 delkurser, 40- 50 minuter per kurs.

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska (textat på engelska). 

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se under Läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Sustainability is a Team Sport: A Positive Impact Playbook med Dr Aurora Dawn Benton

Behöver du ett Green Team?

  • Är din organisation på en hållbarhetsresa och kämpar för att få draghjälp?
  • Är du inköpschef eller category manager och behöver ställa om?
  • Eller har du kanske inte ens börjat resan för att du är osäker på vilket steg du ska ta först?


Nivå: Advanced

Handledare: Dr Aurora Dawn Benton.

Distanskurs: Online.

Längd: 20 lektioner

Schema:  I egen takt under 365 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej, men se även Anpassning

Språk: Online lektioner: Engelska (textat på engelska). 

Kursmaterial: FInns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter genomförd kurs..

Anpassning: Ja, under Läs mer.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Astrapto.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS . LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken atten inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 

Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omdelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal