Inköpare

En inköpare är inte bara någon som sköter företagets inköp. Det är en strategisk position som ständigt balanserar mellan risk, kvalitet, pris och leveranssäkerhet, med målet att uppnå optimala affärsresultat.

Inköpare på leverantörsbesök

Vad gör en inköpare?

 • Förhandling med leverantör: En inköpare är skicklig på att förhandla priser, leveransvillkor och avtal med leverantörer. Läs mer.
 • Marknadsanalys: Genom att ständigt följa marknadstrender kan inköpare förutse prisförändringar och anpassa sin strategi därefter. Läs mer.
 • Kvalitetskontroll: Att säkerställa att de inköpta varorna eller tjänsterna uppfyller företagets krav och standarder.
 • Budgethantering: Inköpare arbetar ofta med budgetansvar, och ser till att inköpen följer de ekonomiska riktlinjerna. Läs mer om inköpschefens ansvar.

Varför är inköparen så viktigt?

 • Kostnadseffektivitet: Genom effektiva förhandlingar och strategiska inköp kan en inköpare minska företagets omkostnader.
 • Affärsrelationer: Att bygga långvariga relationer med leverantörer kan leda till bättre priser, förmåner och snabbare leveranser.
 • Innovation: Genom att samarbeta med leverantörer kan inköpare introducera nya produkter eller tjänster till företaget.

Hur blir man inköpare?

 • Utbildning: Det finns flera vägar till att bli inköpare. Läs mer.
 • Inköpsroller: Det flera olika inköpsroller. Läs mer.
 • Det första man lär sig: Att förstå Inköps orderns roll. Läs mer.
 • Jag vill veta mer, var börjar jag? EFFSOs kurs om inköpsfunktionens roll är en bra start. Läs mer.