Vad du behöver veta om Omvänd Auktion

Välkommen till Utbildning Inköps sektion om Reversed auction (även kallat omvänd auktion eller e-Auktion), din källa till allt som rör omvända auktioner. Med hjälp av vårt nätverk av inköpsexperter och vår breda utbildning inom e-auktioner, är vi redo att hjälpa dig att förvandla ditt företags inköpsstrategi.

Är det inte dags för förändring....

Vi vet att det kan finnas en del tveksamhet kring e-auktioner - detta beror ofta på bristen på lämpliga kategori strategier, e-sourcing-verktyg och tillräcklig kunskap inom området.

I denna digitala tidsålder är e-auktioner ett verktyg som inte bara hjälper till att nå marknadspris, utan också sparar betydande tid för inköpare när de utförs korrekt. Är det inte dags nu att vi alla börjar att omfamna fördelarna med e-auktioner?


Vi vill uppmana till en gemensam investering i kunskap - det är vår mission att göra e-auktioner till en accepterad förhandlingsmetod i Sverige.

Vårt mål är att skapa en större allmän kunskap om, och acceptans för, e-auktioner. Vi vill se till att kunskapsbristen inom inköpsfunktionerinte längre står i vägen för effektiva och framgångsrika e-auktioner.

Hur ska vi uppnå detta? Genom vår onlineutbildning baserad på empirisk kunskap om omvända auktioner. Vår utbildning tar upp vad en e-auktion är, hur man genomför en e-auktion (Medius hjälper till), och hur man planerar en upphandling för att kunna använda en e-auktion.

Kursen leder dig genom alla steg, från kategori strategi till förhandling. Den består av inspelade föreläsningar, sammanfattande texter och case-studier. Dessutom utnyttjar vi mikrolearning-konceptet, vilket innebär att kunskapen är nedbruten i små, lätthanterliga paket som är tillgängliga 24/7.

Universitet och YH-utbildningar kan få tillgång till våra utbildningspaket till en kostnad som inte är ett hinder för användning.


Inköpare hittar vår kurs online, tillgänglig dygnet runt. Kursen är prissatt så att alla har råd att gå den och kan genomföras när som helst, i en takt som passar inköparen.


Bli en del av förändringen idag - låt oss tillsammans förbättra acceptansen och förståelsen för e-auktioner.

Intervju

Så tänker en inköps expert


Jag, Fredrik Axelsson, en inköpsutbildare med över 25 års erfarenhet som inköpare och inköpschef, hade nyligen nöjet att samtala med Pierre Brönner, en erfaren inköpskonsult och expert på omvända e-auktioner. Vi diskuterade varför e-Auktioner inte har slagit igenom fullt ut ännu, och varför det nu är dags för varje inköpare att bemästra detta verktyg. Här är en sammanfattning av vår diskussion:

Varför har e-Auktioner inte slagit igenom?


Pierre Brönner påpekade att det finns flera anledningar till detta. Först och främst pekade han på en brist på kunskap och erfarenhet vilket gör det svårare att genomföra e-auktioner effektivt. Många inköpare känner sig osäkra på hur de ska använda e-auktioner och hur de kan dra nytta av dem, vilket resulterar i en tveksamhet att använda dessa verktyg.

Pierre Brönner at Broenner Sourcing Partner AB
Logo Broenner Sourcing Partner AB

Varför är det dags för varje inköpare att kunna e-Auktion?


Vi lever i en tid av digitalisering, och e-auktioner är ett ovärderligt verktyg som kan hjälpa inköpare att nå marknadspris och spara arbetstid.

Under vår diskussion passade jag på att fråga Pierre om hans specifika erfarenheter av e-auktioner, givet hans bakgrund på området. Pierre delade med sig av flera exempel där han använt e-auktioner för att uppnå betydande besparingar, i vissa fall otroliga 67% besparing inom underkategorin fästelement, och skapa öppen och rättvis konkurrens bland leverantörer. Han beskrev hur han sett inköpare gå från att vara osäkra och ifrågasättande individer till att bli stora förespråkare för e-auktioner och hur den kan förändra inköpsprocessen till det bättre.

 

Fredrik och Pierre tror starkt på att e-auktioner är ett viktigt verktyg för framtidens inköpare. Med rätt kunskap och verktyg kan varje inköpare dra full nytta av e-auktioner och förbättra sin inköpsprocess betydligt.

 

Pierre Brönner betonade att e-auktioner inte bara ger inköpare tillgång till en mer transparent och effektiv inköpsprocess, utan också möjliggör en större marknadsräckvidd och bättre konkurrens inom vissa segment. E-Auktioner, när de används korrekt, kan bli en central del i framtidens strategiska inköp!

 

Avslutningsvis vill vi båda uppmana alla inköpare, oavsett erfarenhetsnivå, att investera tid och ansträngning i att lära sig mer om e-auktioner. Det är en teknik som förändrar spelplanen och som erbjuder enorma möjligheter för dem som är villiga att anpassa sig och lära sig. Om du vill gå ”Introduction to Procurement E-Auctions” kan du nyttja koden ”Medius” vid köp av kursen för rabatt.

Är du redo att ta steget in i framtiden och börja din resa med e-auktioner? Testa LHTS utbildningspaket för att börja resan att bemästra e-auktioner. Du kan även kontakta Pierre på pierre@bsp-ab.se för råd.

 

Avslutningsvis konstaterar ser vi fram emot att se hur e-auktioner fortsätter att forma inköpslandskapet och vi hoppas att du kommer att vara en del av den resan!

Introduktions kurs till e-auktion

En e-auktion är en transaktion mellan säljare (auktionsförrättare) och budgivare (leverantörer i företag-till-företag scenarier) på en elektronisk marknadsplats. Den kan äga rum företag-till-företag, företag-till-konsument, eller konsument-till-konsument, och låter leverantörer bjuda online mot varandra för kontrakt mot en publicerad specifikation. Denna typ av miljö uppmuntrar konkurrens, vilket resulterar i att varor och tjänster erbjuds till sitt nuvarande marknadsvärde.


Att förstå konceptet med en e-auktion inom inköp, som en av förhandlingsmetoderna som kan tillämpas, är en nyckelfärdighet för den taktiska inköparrollen. I steg 3 i LHTS standard inköpsprocess bestäms inköpstaktiken. Karakteristiken av leverantörsmarknaden och produkten/tjänsten som ska köpas definieras och därmed också förhandlingsmetoden (och hur marknaden ska närmas). Men när ska e-auktion väljas som den föredragna förhandlingsmetoden...? I denna kurs kommer studenten att lära sig de vanligaste standardmetoderna och hur/när e-auktion bör tillämpas.

Bearbetar resultat av en omvänd auktion

Leverantörer av verktyg för omvänd auktion.

Leverantörer av e-auktionsverktyg inom inköp och deras lösningar har revolutionerat hur företag närmar sig inköpsprocesser. Dessa verktyg erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att genomföra onlineauktioner, vilket gör det möjligt för företag att effektivisera sina inköpsprocesser, minska kostnader och öka transparensen.


Det finns en mängd leverantörer av e-auktionsverktyg inom inköp tillgängliga på marknaden idag. I denna artikel kommer vi att lyfta fram några av de mest populära leverantörerna och utforska deras funktioner och fördelar.


Här är en lista över 9 leverantörer av e-auktionsverktyg inom inköp:

 1. SAP Ariba
 2. Coupa
 3. Zycus
 4. GEP
 5. Medius
 6. Jaggaer (även Bravo-lösningar)
 7. Oracle Procurement Cloud
 8. Ivalua
 9. Market Dojo


Ariba är en ledande leverantör av e-auktionsverktyg inom inköp. Deras plattform erbjuder en rad funktioner, inklusive online budgivning, omvända auktioner och realtidsleverantörssamarbete. Ariba's plattform är lätt att använda och ger företag tillgång till ett globalt nätverk av leverantörer.


Coupa är en annan populär leverantör av e-auktionsverktyg inom inköp. Deras plattform erbjuder en omfattande uppsättning inköpsverktyg, inklusive e-auktionsfunktion. Coupas plattform är utformad för att hjälpa företag att optimera sina inköpsprocesser, minska kostnader och öka effektiviteten.


Zycus är en leverantör av inköpsprogramvara som erbjuder e-auktionsverktyg som en del av sin inköpssvit. Deras plattform är utformad för att hjälpa företag att förbättra sina inköpsprocesser, minska kostnader och öka effektiviteten. Zycus e-auktionsverktyg gör det möjligt för företag att skapa onlineauktioner, ställa in regler och parametrar och bjuda in leverantörer att delta.


GEP är en ledande leverantör av inköpsprogramvara som erbjuder e-auktionsverktyg som en del av sin inköpssvit. Deras plattform är utformad för att hjälpa företag att effektivisera sina inköpsprocesser, minska kostnader och öka effektiviteten. GEP:s e-auktionsverktyg gör det möjligt för företag att skapa onlineauktioner, ställa in regler och parametrar och bjuda in leverantörer att delta.


Medius Sourcing effektiviserar dina dagliga inköpsaktiviteter genom att rangordna och utvärdera leverantörer baserat på svar på automatiserade inköpsevenemang.


E-auktionsverktyg inom inköp är en väsentlig komponent i alla moderna inköpsprocesser. Genom att använda dessa verktyg kan företag förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och öka transparensen i sina inköpsprocesser. Med så många leverantörer tillgängliga på marknaden idag är det avgörande att välja en leverantör som passar dina specifika behov och krav. Genom att överväga funktionerna och fördelarna med varje leverantör kan du välja det bästa e-auktionsverktyget för inköp till ditt företag.

Medius, leverantör av omvänd auktion

Mitt första möte med omvänd auktion

Min första omvända auktion

Som en inköpschef som har arbetat inom branschen i över 20 år minns jag levande mitt första möte med e-auktioner. Det var i början av 2000-talet och jag arbetade för ett stort tillverkningsföretag som ville köpa en betydande mängd råmaterial till vår produktionslinje.


Traditionellt innebar denna process mycket manuellt arbete, inklusive att identifiera potentiella leverantörer, skicka ut förfrågningar om offerter och manuellt jämföra bud. Det var en tidskrävande och ofta frustrerande process, och det fanns alltid en risk att vi kanske inte får det bästa avtalet.


Mitt team och jag beslutade dock att utforska användningen av e-sourcing som ett sätt att effektivisera processen och öka transparensen. Vi samarbetade med en systemleverantör och satte upp vårt första evenemang.


Jag minns att jag kände en blandning av spänning och nervositet när auktionen började. Vi hade ett antal leverantörer som budade i realtid, och plattformen spårade och analyserade automatiskt buden. Det var ett helt nytt sätt att bedriva affärer på, och det kändes som att vi var i framkant av en stor teknologisk förändring.


Vid slutet av auktionen kunde vi säkra ett avtal som var betydligt bättre än vad vi skulle ha kunnat uppnå genom traditionella metoder. Det var en game-changer för vår inköpsprocess, och vi fortsatte att använda e-auktioner för en rad kategorier, inklusive råmaterial, tjänster och kategorier hela vägen till kontorsmaterial.


Några viktiga lärdomar jag vill förmedla:

 • Omfamna innovation: Genom att utforska nya teknologier som e-auktioner kan inköpsavdelningar effektivisera processer, öka effektiviteten och spara pengar.
  Var öppen för förändring: Införandet av e-auktioner innebar en stor förändring i hur inköp genomfördes. Genom att vara öppen för denna förändring kunde företaget dra nytta av denna nya teknologi.
 • Var inte rädd för att ta risker: Att implementera ny teknologi innebär alltid en viss risk. Genom att dock noga planera och genomföra e-auktionsprocessen kunde inköpsteamet minimera riskerna och uppnå ett framgångsrikt resultat.
 • Fokusera på transparens: E-auktioner ger en hög grad av transparens som traditionella inköpsmetoder ofta saknar. Genom att använda denna teknologi kunde företaget öka transparensen och minska risken för oetiska praxis.
 • Förbättra löpande: E-auktionstekniken har fortsatt att utvecklas genom åren och har blivit mer sofistikerad och kraftfull. Inköpsavdelningar bör kontinuerligt utvärdera och förbättra sina processer för att dra nytta av dessa framsteg och ligga i framkant.


När jag ser tillbaka var det första mötet med e-auktioner en vändpunkt för mig som inköpschef. Det öppnade mina ögon för teknikens kraft och potentialen för innovation inom inköp. Sedan dess har jag varit en stark förespråkare för e-sourcing generellt och specifikt e-auktioner och har fortsatt utforska nya sätt att använda teknik för att förbättra inköpsprocesser och skapa värde för mina organisationer.


/// Per-Erik Karlsson, pensionerad inköpschef.

Omvända auktioner och dynamiska inköpssystem

Omvända auktioner och dynamiska inköpssystem representerar två innovativa strategier inom inköpsvärlden, båda användande teknik för att maximera effektivitet, kostnadsbesparingar och transparens.


En omvänd auktion, eller e-auktion, är en elektronisk auktion där leverantörer konkurrerar i realtid för att vinna kontrakt genom att erbjuda lägre priser. Omvända auktioner omvandlar det traditionella inköpsförfarandet genom att göra det möjligt för köpare att bjuda in ett antal leverantörer att delta i en transparent och effektiv konkurrensprocess. Denna ansats driver prispress nedåt och uppmuntrar leverantörerna att erbjuda sina bästa priser.


Å andra sidan är ett dynamiskt inköpssystem (DIS) en helt elektronisk process som används av offentliga sektorn för att skaffa vanliga varor, verk och tjänster som är tillgängliga på marknaden. DIS är öppna genom hela dess varaktighet, vilket innebär att nya leverantörer kan ansöka om att delta när som helst. De tillåter inköpare att interagera med ett större antal leverantörer, vilket leder till ökad konkurrens och potential för bättre priser och kvalitet.


Både omvända auktioner och dynamiska inköpssystem tar full fördel av teknik för att förbättra inköpsprocesser. De erbjuder ökad transparens, effektivitet och möjligheter till kostnadsbesparingar, vilket gör dem till kraftfulla verktyg för dagens inköpsproffs. Genom att förstå och behärska dessa tekniker kan inköpare ligga i framkant inom sitt fält och säkerställa att deras organisationer får maximalt värde från sina leverantörsrelationer.


Upphandlingsmyndigheten skriver om e-Auktion och Dynamiska inköpsystem i offentlig förvaltning

Omvänd auktion och dynamiska inköpssystem

Kategori strategi möter omvänd auktion.

Vårt företag, med över 6000 anställda spridda över Norden, har antagit en strategisk och strukturerad metod för att hantera inköp av Laptops. Vi har insett att genom att införa en systematisk process kan vi effektivisera våra inköp, minimera kostnader och säkerställa att vi får bästa möjliga värde för pengarna.


Varje år krävs det cirka 2000 nya enheter till våra metarbetare då vi har bestämt oss för att genomföra utbyte av respektive dator vart tredje år. För att strukturera detta, har vi delat upp anskafftning i två omgångar per år, där vi byter ut 1000 laptops åt gången. Detta möjliggör en jämn fördelning av arbetsbelastningen och minimerar eventuella störningar i vår dagliga verksamhet.


Inför varje inköpsomgång, bjuder vi in förkvalificerade leverantörer att delta i en omvänd e-auktion. Vi förser dem med detaljerade produktspecifikation, inklusive kraven för tre olika typer av laptops: för resande, stationära och CAD-användning.


Leverantörerna har då möjlighet att föreslå en lämplig modell som uppfyller våra krav. Vår IT funktion verifierar sedan varje föreslagen modell för att säkerställa att den uppfyller våra specifikationer.


För att ge leverantörerna möjlighet att optimera sin produktionsplanering (och även operativ kostnad) ger vi möjlighet att leverera i ett brett leveransfönster under 4:e månaden efter auktionens genomförande. Det ger flexibilitet rörande planering av produktion och transport. 


Vi har också infört en kompletteringskostnad för eventuella element som inte uppfyller vår specifikation. Dessutom påverkas leverantörernas bud om de inte uppfyller de övergripande kommersiella kriterierna. Till exempel, om leverantörer inte uppfyller vårt krav på 60 dagars betalvillkor, kan deras bud "straffas" enligt förutbestämda och transparenta auktionsparametrar.


För att implementera denna kategori strategi, har hela organisationen anpassat sig till att byta laptop var 36:e månad. Det är två gånger om året då 1000 enheter byts ut i en mycket organiserad process. Även om detta innebär att det finns begränsade möjligheter för individuella medarbetare att påverka valet av deras laptop, har besparingen som genererats av denna strategi möjliggjort för oss att köpa laptops av högre genomsnittlig kvalitet.


Denna process och kategoristrategi symboliserar vår strävan efter effektivitet, kostnadseffektivitet och transparens i alla våra inköpsaktiviteter. Genom att ta detta tillvägagångssätt säkerställer vi att vi alltid får bästa möjliga värde för pengarna.

unsplash