Kontakt

Kontakt via meddelande

 
 
 
 

Utbildning Inköp skapar en situationsanpassad lösning genom att kombinera tillgängliga resurser, även de inom din organisation. Låt kunskap skapa energi och vara bärare av nödvändig förändring. 


Kunskap skall tillföras organisation och individer i mindre portioner, på ett integrerat sätt, under en längre period och med utrymme för löpande reflektion (microlearning).