Inköpsutbildning

Det finns många vägar till att bli inköpare. Men vilka egenskaper krävs och vilka typer av utbildningar finns det?

Fredrik Axelsson

Inköpsutbildning + marknadskunskap


Lite förenklat (eller ganska mycket förenklat) kan man säga att det är tre grupper av egenskaper som påverkar om man är framgångsrik och trivs inom inköpsyrket.

Individuella egenskaper


Som alltid påverkar de personliga egenskaper man har. Det är ju inte unikt för ett jobb som inköpare. Vad som är viktigt är att inte låsa in sig i tanken att allt inköp handlar om förhandling och göra affärer samt att man därmed måste ha personliga egenskaper som passar dessa situationer. Det finns många olika arbetsuppgifter inom inköpsområdet och därmed utrymme för många olika personliga egenskaper.

Marknads-kunskap


En bra inköpare har god kunskap om den organisation hen jobbar för och de produkter/tjänster hen köper in.


Dels för att man kan säkerställa att hen köper in under rätt förutsättningar, dels för att man representerar organisationen i relationen mot leverantörskedjan. Och som ni vet blir inte kedjan starkare än den svagaste länken. Att ha rätt relationer till leverantörer blir därför avgörande för organisationens förmåga att konkurrera.

Inköparens kompetens


Oavsett vilken roll man tar sig an inom en inköpsfunktion är det nödvändigt att ta en grundläggande förståelse för en inköpsfunktions ansvar. 


Vid en vårdenhet måste man ha en grundläggande kunskap inom vårdyrket för göra nytta. 


Samma gäller inom inköpsyrket.


Att kunna grundläggande processer och begrepp (helst på svenska och engelska) är en mycket bra start men också oftast en förutsättning.

Inköpsutbildningar

Utbildning medans du jobbar:


Om du vill skaffa sig grundläggande inköpskompetens, kolla gärna in Utbildning inköps Grundkurs inköp som kombinerar online lektioner med mentor ledda workshops. Ett annat alternativ, om du vill styra över din utbildning helt själv, är Learn How to Source Next Step concept. 

Utbildning på heltid:


Det finns fördjupningskurser på många Universitet och Högskole utbildningar inom teknik och ekonomi. Exempel från Liu


Yrkeshögskolan har beviljat finansiering av flera två-åriga utbildningar till inköpare.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande bygga sin kunskap på eget initiativ. 


Kurserna betalas med kreditkort (eller Paypal konto) och köparen har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal