Vad är en Inköpsorder

Inköpsorder eller oftast PO

Inköpsordern (ofta säger man PO som är kort för Purchase Order) är det viktigaste dokumentet i en inköpsverksamhet och är ett avtal mellan två parter.


POn definierar vad som köps in samt under vilka villkor och förutsättningar.


Lär dig mer om nödvändigt innehåll i en PO genom kursen The Purchase Order 

Fredrik Axelsson

Inköpsorder - vad gör den för nytta

En inköpsorder (ofta kallad PO från engelskans "Purchase Order") är ett kritiskt dokument inom inköpsprocessen. Den representerar en formell begäran från en köpare (ofta en organisation) till en leverantör om att leverera vissa varor eller tjänster till ett specificerat pris.


Här är några av de viktigaste betydelserna av inköpsordern för en organisation:


  1. Officiell Begäran: En inköpsorder är en officiell bekräftelse på att organisationen vill köpa specifika varor eller tjänster. Det är inte bara en informell förfrågan eller ett önskemål.
  2. Budgetkontroll: Inköpsordrar hjälper till att hålla koll på utgifter. De säkerställer att inköp görs inom godkända budgetramar och förhindrar oväntade utgifter.
  3. Prisgaranti: Med en inköpsorder kan organisationer låsa in priser och undvika oväntade kostnadsökningar.
  4. Rättslig Skydd: I händelse av tvister fungerar inköpsordern som ett juridiskt avtal mellan köparen och säljaren. Om en leverantör inte levererar enligt de specificerade villkoren kan organisationen hänvisa till inköpsordern.
  5. Beställningsinformation: En inköpsorder ger en tydlig översikt över vad som har beställts, i vilken mängd, till vilket pris och med vilka leveransvillkor. Detta underlättar spårning och uppföljning.
  6. Lagerhantering: Inköpsordrar spelar en avgörande roll i lagerhanteringen genom att hålla reda på kommande leveranser, vilket hjälper till med planering och optimering av lager.
  7. Revisionsändamål: För organisationer som genomgår revisioner, vare sig interna eller externa, ger inköpsordrar en spårbar post över inköp. Detta är kritiskt för att säkerställa finansiell integritet och överensstämmelse med interna policys och externa regelverk.
  8. Effektiv kommunikation: Inköpsordrar säkerställer att både leverantören och inköparen har en klar uppfattning om förväntningarna. Det minimerar missförstånd och felaktigheter.


Genom att förstå och effektivt hantera inköpsordrar kan en organisation säkerställa en smidig inköpsprocess, bättre relationer med leverantörer, och en mer organiserad ekonomisk förvaltning.

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS) . LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare löpande skall kunna bygga sin kunskap i många små steg. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal