Vad är en Inköpsorder

Inköpsorder eller oftast PO

Inköpsordern (ofta säger man PO som är kort för Purchase Order) är det viktigaste dokumentet i en inköpsverksamhet och är ett avtal mellan två parter.


POn definierar vad som köps in samt under vilka villkor och förutsättningar.


Lär dig mer om nödvändigt innehåll i en PO genom kursen The Purchase Order 

Fredrik Axelsson

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS) . LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare löpande skall kunna bygga sin kunskap i många små steg. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via streaming. Besök Learn How To Source portal