Marknadsanalys för inköpare

Marknadsanalys

En marknadsanalys genomförs oftast som en del av en kategoristrategi eller som del av en upphandling. På sätt och vis är en RFI (Request for Information) en förenklad marknadsanalys. 


Lär dig mer om RFP, RFI och RFQ i EFFSOs kurs Conducting RFQs


I kursen Market analyses lär du dig varför och nör en inköpare gör en marknadsanalys samt hur en marknadsanalys genomförs.

Fredrik Axelsson

Know your suppliers

En löpande uppföljning av leverantörer säkerställer efterlevnad av de krav som en organisation ställer på leverantörer. Det viktiga är att ha ett resurseffektiv (både för köpande och säljande bolag) arbetsätt utan att för den skulle göra avkall på kontroll och efterlevnad i leverantörsled. 


Kursen Know your supplier ger en förståelse för processen relaterad till insamling av information om leverantörskedljan och därigenom minska/hantera riskerna som uppstår. Vilken typ av data som samlas in, hur resurer skall fördelas och eventuella stödverktyg berörs ej mer än via exempel .

Learn How to Source


Utbildning inköps är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal